Kullanıcı Sözleşmesi

İÇİNDEKİLER  

 1. 1. YORUMLAMA

 2. 2. SÖZLEŞME DÖNEMİ

 3. 3. HİZMETLERİMİZİ KULLANMA KOŞULLARI

 4. 4. HİZMETLERİMİZ

 5. 5. KULLANICILARIN LSANS KULLANMA HAKKI VE SINIRLAMALARI

 6. 6. KULLANICI YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 7. 7. HESAP

 8. 8. ÜCRETLER

 9. 9. KRİPTO VARLIK HİZMETLERİ

 10. 10. SAKLAMA HİZMETİ

 11. 11. İŞLEM LİMİTLERİ, FONLARIN KAYNAĞI

 12. 12. RİSK VE SORUMLULUK

 13. 13. PLATFORMUN KULLANILABİLİRLİĞİ VE DOĞRULUĞU

 14. 14. GÜVENLİK

 15. 15. ASKIYA ALMA, FESİH VE İPTAL

 16. 16. HİZMETLERİN DEĞİŞTİRİLMESİ, KESİNTİYE UĞRAMASI, SONA ERDİRİLMESİ VE DURDURULMASI

 17. 17. ULUSAL MEVZUATA UYGUNLUK

 18. 18. GİZLİLİK POLİTİKASINA ATIF

 19. 19. TAZMİNAT

 20. 20. TABİ OLUNAN HUKUK

 21. 21. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ VE YETKİLİ YARGI MERCİİ

 22. 22. DİĞER HÜKÜMLER

GİRİŞ

Bu Sözleşmenin bir tarafı kripto varlık hizmeti sunan ve İstanbul Ticaret Siciline kayıtlı FTL Teknoloji Anonim Şirketi(“Fasset” veya “Biz”). Diğer tarafı https://fasset.com.tr/adresindeki web sitemiz veya mobil uygulamamızda hesap oluşturan veya hizmetlerimizi kullanan kişilerdir (“Müşteri”, “Kullanıcı” veya “Siz)

Web sitemizde veya mobil uygulamamızda (birlikte “Platform” olarak anılacaktır) bir hesap oluşturarak bu sözleşmede belirtilen hüküm ve koşulları kabul etmiş sayılırsınız. Bu sözleşmedeki hüküm ve koşullara bağlı kalmayı kabul etmiyorsanız, hizmetlerimize erişmeyiniz veya hizmetlerimizi kullanmayınız.

Fasset, Platforma ilişkin herhangi bir politika veya talimatlar da dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, bu sözleşmede yer alan hüküm ve koşulları istediği zaman ve tamamen kendi takdirine bağlı olarak değiştirme veya tadil etme hakkını saklı tutar. Bu değişiklikleri sözleşme değişikliği adıyla yayınlayarak tamamen kendi takdirimize bağlı olarak çeşitli araçlarla sizlere bildireceğiz. Sözleşme değişiklikleri web sitemizde yayınlandıktan veya size bildirildikten hemen sonra geçerli olacaktır.

Aşağıda belirtilen metinler bu Sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır. Bu maddede belirtilen politikaların hüküm ve koşulları da Hizmetlerimizi kullanımınızda geçerli olacaktır. Bu Sözleşmedeki hükümler ve koşullar, işbu sözleşmede ifade edilmiş gibi, aşağıdaki politikaların hükümlerini de kapsar:

  (i) Web sitemizde yayınlanan Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni('Gizlilik Politikası')

  (ii) Web sitemizde “Çerezler Onay” başlığından erişilebilen çerez politikamız (Çerez Politikası).

  (iii) Web sitemizde yer alan ücret listeleri.

  (iv) Ticari İletişime İlişkin Açık Rıza Beyanı

Platformu kullanırken yürürlükte olan bu Sözleşmeyi kabul etmiyorsanız, hizmetlerimizi kullanmayı bırakmalısınız. Hizmetlere erişiminiz ve bunları kullanımınız için geçerli olan bu Sözleşme hüküm ve koşullarını anladığınızdan emin olmak için işbu Sözleşmeyi sık sık gözden geçirmenizi öneririz.

İşbu Sözleşme hükümlerini ve Sözleşmede atıfta bulunulan tüm belgeleri çok dikkatli bir şekilde okumalısınız. İşbu Sözleşme hükümleri ve Sözleşmede atıfta bulunulan herhangi bir belgede anlamadığınız herhangi bir husus varsa, bunu bize aktarmalı ve gerekli açıklamayı talep etmelisiniz.

Sizinle her türlü resmi iletişim, aksi belirtilmedikçe, elektronik posta yoluyla gerçekleştirilecektir. Belgeler size elektronik posta yoluyla gönderilecektir ve siz de elektronik posta yolu ile bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Sizinle yapılacak her türlü resmi iletişim, aksi kararlaştırılmadıkça, Türkçe dilinde yapılacaktır. Sözleşme koşulları veya iletişimin Türkçe versiyonu ile (uygun olduğu şekilde) herhangi bir yabancı dildeki çevirisi arasında tutarsızlık olması durumunda, ilgili Türkçe versiyon geçerli olacaktır.

Platform üzerinden bazı işlemler okumaya ve kabul etmeye yönlendirileceğiniz ek hüküm ve koşullara tabi olabilir. Bu Sözleşme koşulları ile belirli bir işlem için geçerli olan ek hüküm ve koşullar arasında herhangi bir tutarsızlık olması halinde, söz konusu işlem ve bununla bağlantılı veya bundan kaynaklanan tüm hususlar için belirtilen ek hüküm ve koşullar geçerli olacaktır.

Sorumluluk Reddi Beyanı::  

Fasset, hiçbir koşul altında, bir kripto varlığın değerini garanti etmez ve edemez. Kripto varlıkların değerinin yüksek düzeyde oynak olduğunu ve kripto varlıkları satın almanın, satmanın ve elde tutmanın risk içerdiğini bildiğinizi kabul ve beyan etmektesiniz. Bir kripto varlığın değerinin hızla değişebileceğinin ve düşebileceğinin farkında olmalısınız.  

  1.   YORUMLAMA  

1. Tanımlar için kullanılan başlıklar ve terimler yalnızca kolaylık sağlamak içindir ve bu Sözleşmenin yorumlanmasını etkilemez.
2. Bu Sözleşmede, bağlama aykırı olmadıkça:

 1. i. 'Biz', 'bizim' veya 'bize' şeklinde yapılan atıflar Fasset'e ve 'kullanıcı', 'siz' veya 'sizin' şeklinde yapılan atıflar Fasset'in bu Sözleşmeyi imzaladığı kişiye yapılır;
 2. ii. Bir Kripto Varlığa yapılan herhangi bir atıf, söz konusu Varlığın herhangi bir parçasını veya bölümünü içerir;
 3. iii. Genel kelimelerin anlamı, 'dahil', 'örneğin', 'gibi' veya bu tür diğer ifadelerle sunulan belirli örneklerle sınırlı değildir;
 4. iv. 'Kişi'ye yapılan bir atıf, bir bireyi, bir tüzel kişiyi, bir ortaklığı, bir ortak girişimi, bir teşebbüsü, tüzel kişiliği olmayan bir birliği ve bir makamı veya başka herhangi bir kişi veya kuruluşu içerir;
 5. v. Belirli bir kişiye yapılan atıf, kişinin vasilerini, idarecilerini, haleflerini, vekillerini (devir yoluyla alan kişiler dahil) ve devralanlarını içerir;
 6. vi. Günün herhangi bir tarihi veya saatine yapılan atıf, Türkiye’deki günün o tarihi veya saatini ifade eder;
 7. vii. 17.00'den sonra yapılan işlemler ertesi gün yapılmış olarak kabul edilir;
 8. viii. Bir kişinin bir şeyi yapması gereken gün İş Günü değilse, kişinin bunu bir sonraki İş Gününde yapması gerekir; ve
 9. ix. 'Kanun'a yapılan atıf, genel hukuku, hakkaniyet ilkelerini ve (yönetmelikler, tebliğler, emirler, kurallar, tüzükler, talimatlar ve bildiriler dahil) mevzuatı bunların herhangi birinin birleştirilmesini, değiştirilmesini, yeniden yürürlüğe konulmasını veya değiştirilmesini içerir

2. SÖZLEŞME DÖNEMİ

1. İş bu Sözleşme, Paltformda bir Hesap açtığınız tarihten ('Yürürlük Tarihi') itibaren yürürlüğe girer ve herhangi bir nedenle Hesabınız sona erene kadar veya işbu sözleşme (Askıya Alma, Fesih ve İptal hükümleri) uyarınca feshedilene kadar yürürlükte kalmaya devam eder.
2. Herhangi bir nedenle Hesabı kapatmanız halinde, bu Sözleşme derhal sona erecektir. Sözleşmenin feshi, Fasset'in söz konusu fesih tarihinden önce ve bu tarihe kadar tahakkuk etmiş veya doğmuş haklarını etkilemeyecektir.

3. HİZMETLERİMİZİ KULLANMA KOŞULLARI

Fasset'te bir hesap oluşturmak ve hizmetleri ('Hizmetler') kullanabilmek için aşağıdaki kriterleri karşılamanız ve Hizmetleri kullanım süreniz boyunca bu kriterleri karşılamaya devam etmeniz gerekmektedir:
1. Gerçek kişilerin, 18 yaşından büyük, Bizimle geçerli ve bağlayıcı bir sözleşme yapabilecek yasal ehliyete sahip olması; Bizimle bir sözleşme yapmayı veya Platformu kullanmayı engelleyecek herhangi bir kısıtlama altında olmaması;
2. Tüzel kişilerin, Platformu kullanmak ve tüzel kişi adına Bi̇zi̇mle bağlayıcı bir sözleşme yapabilmek için söz konusu tüzel kişinin usulüne uygun şekilde kurulmuş olması, faaliyetlerine devam ediyor olması ve işlemlerin söz konusu tüzel kişinin usulüne uygun şekilde yetkilendirilmiş temsilcisi tarafından gerçekleştirilmesi;
3. Geçmişte Platforma veya başka bir kripto varlık servis sağlayıcısına erişimin askıya alınmamış, yasaklanmamış veya kısıtlanmamış olması;
4. Amerika Birleşik Devletleri Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'nin (OFAC) “Özel Olarak Belirlenmiş Vatandaşlar ve Engellenmiş Kişiler Listesi”nde yer alınmaması ve/veya Platformu kullanmanızı engelleyen veya ürünleri veya hizmetleri sunma imkanımızı etkileyen herhangi bir yaptırım veya kısıtlamaya tabi olunmaması;
5. İşbu Sözleşme hüküm ve şartlarını kabul etmek, Platformda işlem yapmak veya Platformda sunulan herhangi bir hizmetten yararlanabilmek için tam yetki ve izne sahip olma;
6. Hizmetlerden yararlanmak ve Platformda işlem yapmak amacıyla tarafınızdan Bize sağlanan tüm bilgi ve belgeler doğru ve gerçek olmalı, eksik veya yanıltıcı olmamalı; ve bu tür bilgi veya belgelerde gelecekte herhangi bir noktada değişiklik olması ve buna bağlı olarak gerçek dışı, yanlış, eksik veya yanıltıcı hale gelmesi durumunda, doğru/güncel/geçerli bilgiyi/belgeyi bize sağlamalı ve bu konuda bizi bilgilendirmelisiniz;
7. Herhangi bir takyidat/kısıtlama olmaksızın yalnızca Size ait olan ve yasal olarak elde edilmiş kripto varlıkları ve/veya Türk Lirasını (TL) kullanarak işlem yapmalısınız ve bu tür/kripto varlıkları ve/veya Türk Lirasını bize veya Platformu kullanan herhangi bir üçüncü tarafa aktardığınız anda bunlar üzerinde tam yasal ve kullanım hakkına ve/veya mülkiyete sahip olmalısınız;
8. Platforma veya Platformdaki herhangi bir işlev, ürün veya hizmete erişimin ve/veya kullanımın kısıtlanacağı, yasa dışı olacağı veya herhangi bir Yasaya aykırı olacağı bir ülke, bölge, şehir, yöre, ilçe veya başka bir ülke ('Yasaklı Bölge') vatandaşı veya mukimi olmamalısınız veya bu bölgelerden Platforma erişmek için coğrafi konumunuzu yanlış beyan etmek üzere Tor, VPN veya uzaktan erişim yazılımı dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, teknoloji veya başka herhangi bir araç kullanmamalısınız;
9. Platforma ve/veya sunulan hizmetlere erişmeden veya bunları kullanmadan önce her seferinde bunu yasaklı bir bölgeden yapmadığınızdan emin olacağınızı ve herhangi bir Yasaklı Bölge de dahil olmak üzere herhangi bir yargı alanındaki Geçerli Yasaları, kuralları veya düzenlemeleri ihlal etmeyeceğinizi kabul ve taahhüt edersiniz.
Sonuç olarak, burada belirtilen uygunluk gereksinimlerini karşılamıyorsanız, hizmetlerimizi kullanmayınız.

4. HİZMETLERİMİZ

Kripto varlık servis sağlayıcı (“Kripto Varlıkların alım satımlarına elektronik işlem platformları üzerinden aracılık eden platform”) olarak size Kripto Varlık alım satımına imkan veren online bir ticaret platformu sağlıyoruz. Alıcılar ve satıcılar platformumuzda birbirleriyle işlem yapmaktadır; platform sağlayıcısı olarak Fasset bu işlemlerde alıcı veya satıcı değildir. Kullanıcılar, işbu Sözleşmede belirtilen sınırlamalara tabi olarak kripto varlıklarını çekmeyi talep edebilirler. Kullanıcılar, Fasset tarafından tutulan ve güvenle saklanan cüzdanlarındaki kripto varlıklarına erişebilmektedir. Fasset, kullanıcılara aşağıdakileri içeren alım satım hizmetlerini sunmaktadır: 10. Kripto Varlık Hizmetleri. Aşağıdaki hizmetler ('Kripto Varlık Hizmetleri') Fasset tarafından işbu Sözleşme hükümleri çerçevesinde Size sağlanabilir: * Fasset Platformunda bulunan cüzdanınıza erişmeniz ve kullanmanız, Kripto Varlık ve Türk Lirası bakiyelerinizi görüntülemeniz ve takip etmenizi sağlayan bir hesap, * Fasset Platformunda Kripto Varlık ve Türk Lirası bakiyelerinizi saklamanızı, izlemenizi, aktarmanızı ve yönetmenizi sağlayan bir cüzdan ('Cüzdan'); * Kripto Varlık alımlarınız, satışlarınız ve takaslarınız için fiyat alma, Fasset Platformunda veya başka bir şekilde (P2P - eşler arası alım satım platformu gibi), bu yerlerdeki hüküm ve şartlara uymanız kaydıyla, kripto varlık alım, satım veya takasları için emir verme ve/veya bunları gerçekleştirmeniz. 1. Saklama Hizmetleri. Kripto veya Türk Lirası cinsinden varlıklarınızı saklamak için Fasset’i saklama kuruluşu olarak atarsınız. Fasset de işbu Sözleşmenin hükümlerine uygun olarak sizin ve Platformdaki tüm kullanıcıların Kripto veya Türk Lirası cinsinden varlıklarını saklamak için saklama kuruluşu gibi hareket eder (“Saklama Hizmetleri”). Saklama hizmetleri, işbu Sözleşmede belirtilenlerle sınırlı olup, tamamen Fasset’in takdirine bağlı olarak Fasset grubundaki herhangi bir kuruluş veya üçüncü bir taraf hizmet sağlayıcısı tarafından sağlanabilir. 2. Fasset Grubu, belirli Hizmetleri, işlevleri veya bilgileri kullanıcıya sunmak için belirli hizmet sağlayıcıları kullanabilir. Herhangi bir hizmet sağlayıcısını önceden haber vermeksizin istediğimiz zaman değiştirebiliriz. İşbu Sözleşmeye ek olarak, Platforma erişiminiz ve Hizmetleri kullanımınız, hizmet sağlayıcı ilgili üçüncü taraflarca zaman zaman uygulanan ve size bildirilen hüküm ve koşullara da tabidir. 3. Sözleşmeyi kabul ederek, kripto varlıklarınızın diğer kullanıcıların kripto varlıkları ile bir havuzda toplanmasını açıkça kabul etmiş olursunuz. 4. Fasset tarafından tutulan herhangi bir kripto varlığın nihai yasal ve gerçek sahibi olduğunuzu ve her zaman öyle kalacağınızı, başka herhangi bir kişi hesabına veya adına hareket etmediğinizi/etmeyeceğinizi ve Fasset'in önceden yazılı izni olmadan söz konusu kripto varlıklarınızı devretmeyeceğinizi, temlik etmeyeceğinizi, rehin vermeyeceğinizi, nemalandırmayacağınızı veya başka bir şekilde herhangi bir teminat veya yükümlülük oluşturmayacağınızı kabul, beyan ve taahhüt edersiniz. 5. Fasset, hesabınızda yeterli bakiyeniz yoksa, “(a) ilgili emri gerçekleştirmeyi”, “(b) ilgili masraf ve ödemeleri yapmayı” kabul etmek zorunda değildir. 6. Doğruluk: Platformdaki bilgiler sadece kullanıcıların bağımsız karar almasına yardımcı olmak için hazırlanmıştır. Platformdaki bilgiler ve içerik size önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Platformumuzdaki bilgilerin doğruluğunu sağlamak için her türlü çabayı göstermiş olsak ve tüm bilgilerin doğruluğunu sağlamak için makul önlemler alınmış olsa da, Platform aracılığıyla sunulan herhangi bir hizmet veya ürünün içeriğinin doğruluğunu, uygunluğunu, güvenilirliğini, eksiksizliğini, performansını ve/veya amaca uygunluğunu garanti etmiyoruz; ve doğrudan veya dolaylı olarak içerikten veya Platforma erişememenizden kaynaklanabilecek herhangi bir kayıp veya hasar, Platformumuz aracılığıyla gönderilen herhangi bir talimat veya bildirimin iletilmesinde veya alınmasında herhangi bir gecikme veya başarısızlık için ya da buna bağlı muhtemel kayıplarınızdan dolayı sorumluluk kabul etmiyoruz. Bu tür bilgilerin kullanımı veya yorumlanması konusunda herhangi bir sorumluluğumuz olmayacaktır. 7. Kullanıcılar Platformda işlemlerini gerçekleştirmek için aşağıda belirtilen araçlara sahip olmalı ve bunların maliyetine katlanmalıdır: 1) bilgisayar veya diğer internet bağlantılı terminaller dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere internet bağlantılı cihaz; 2) internet ücretleri, internet bağlantılı ekipmanların kira ücretleri, hücresel veri ücretleri vb. dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere internet erişim maliyetleri. 8. İşbu Sözleşme ile size e-posta, SMS, mobil bildirim veya posta adresi yoluyla sözleşmenin ifası için gerekli bilgileri göndermemize izin vermektesiniz. 9. Hizmetlerin tarafımızca mevcut teknolojik kapasite ve diğer koşullara göre sağlandığını kabul etmekte ve onaylamaktasınız. Hizmetlerin sürekliliğini ve güvenliğini sağlamak için her türlü çabayı göstermiş olsak da hizmet kesintisi, veri kaybı ve diğer kayıp ve risklerle sonuçlanabilecek mücbir sebepler, virüs, hacker saldırısı, sistem istikrarsızlığı, üçüncü taraf hizmetlerindeki kusur, hükümet tasarrufu vb. dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere yasal, teknolojik ve diğer riskleri tamamen öngöremez ve bunlardan korunamayız. 10. Platform sistemi aşağıdaki durumlar nedeniyle düzgün çalışamadığında ve kullanıcı cihazlara/platforma erişemediğinde veya bir işlem gerçekleştiremediğinde veya işlemi iptal edemediğinde, ortaya çıkabilecek zararlar için hiçbir sorumluluk kabul etmiyoruz. Bu koşullar aşağıdakileri içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir: 1. Platformumuz tarafından duyurulan bakım sırasında sistem kesintisi; 2. Telekom veya ağ ekipmanı sorunları; 3. Tayfun, deprem, tsunami, sel, yangın, elektrik kesintisi, savaş, terörist saldırılar ve diğer mücbir sebepler; 4. Hacker saldırıları, bilgisayar virüsü girişi veya saldırısı, web sitesi veya arka uç bakımı ve yükseltmesi, bankacılıkla ilgili sorunlar dahil herhangi bir sorun, yasal ve idari düzenlemeler veya üçüncü taraf kaynaklı sorunlar 5. Üçüncü tarafların neden olduğu kullanıcılara veya diğer üçüncü taraflara verilen zararlar. 11. Sistem arızası, ağ arızası, dağıtılmış hizmet reddi saldırıları (DDos saldırıları), diğer hacker saldırıları ve diğer beklenmedik faktörlerin neden olduğu anormal işlemler, piyasa kesintisi ve diğer anormal koşullar için, anormal işlem sonuçlarını iptal etme hakkına sahibiz. 12. Anormal işlem yönetimi: Kripto varlık ağlarının bağlantı sorunları veya diğer mücbir sebepler nedeniyle Hizmetlerin süreksizliği ve kesintiye uğraması olasılığını kabul eder ve onaylarsınız. Fasset, yukarıda belirtilen durumlardan kaynaklanan ve Size ulaşamamamız ve anormal işlem yönetim prosedürlerini açıklayamamamızla sonuçlanan, yanlış bilgi sağlamanızdan kaynaklanan maddi kayıplarınız için sorumluluk kabul etmez. 13. Ürünlerimizi veya Hizmetlerimizi kullanan kullanıcıların amacını ve geçmişini bilme hakkına sahibiz. Kullanıcılar, Bize gerektiği şekilde kapsamlı ve doğru bilgiler sağlamalıdır. Kullanıcının yanlış alım satım bilgileri verdiğinden şüphelenmek için makul gerekçelerimiz varsa, kullanıcının ürün ve hizmetlerimizin bir kısmını veya tamamını kullanmasını geçici veya kalıcı olarak kısıtlama hakkına sahibiz.

5. KULLANICILARIN

HİZMETLERE ERİŞİM HAKKI VE SINIRLARI Size, işbu Sözleşmeye tabi olarak, Platformumuza ve Hizmetlerimize yalnızca tarafımızdan izin verilen onaylanmış amaçlar doğrultusunda erişmeniz ve bunları kullanmanız için sınırlı, münhasır olmayan, devredilemez bir erişim hakkı veriyoruz. Ürün ve Hizmetlerimizden herhangi birini kopyalamayacağınızı, iletmeyeceğinizi, dağıtmayacağınızı, satmayacağınızı, devretmeyeceğinizi, erişim izni vermeyeceğinizi, tersine mühendislik yapmayacağınızı, değiştirmeyeceğinizi, yayınlamayacağınızı, bunlardan türev çalışmalar oluşturmayacağınızı veya başka herhangi bir şekilde bunlardan yararlanmayacağınızı kabul etmektesiniz. Ayrıca aşağıdaki şartları kabul etmektesiniz: * Platform, 'Fasset' ve Hizmetlerle ilgili veya Platformda görüntülenen tüm logolar Fasset Grubu'nun veya lisans verenlerinin ticari markalarıdır. Önceden yazılı iznimiz olmadan bunları kopyalayamaz, taklit edemez veya kullanamazsınız. Tüm fikri mülkiyet hakları da dahil olmak üzere, hizmet ve ilgili yazılım, web sitesi, platform ve teknoloji üzerindeki tüm haklar ve menfaatler Fasset’e aittir; * İşbu sözleşme çerçevesinde size verilen erişim hakları dışında Hizmete ilişkin hiçbir hak veya menfaat tarafınıza devredilmemektedir; * Bu Sözleşme şartları uyarınca Fasset'e ait Fikri Mülkiyet üzerinde herhangi bir hak elde etmeyeceksiniz; * Fasset’in Fikri Mülkiyetine zarar verebilecek veya tehlikeye atabilecek herhangi bir şeye neden olmayacağınızı veya neden olunmasına izin vermeyeceksiniz; * Platform ve Hizmetlerimiz, telif hakkı ve diğer fikri mülkiyet yasaları tarafından korunmaktadır; * Fasset’in bu Sözleşmede açıkça bahsedilmeyen tüm hakları saklıdır. Fasset, kolluk güçleri, Savcılık makamı, Mahkemeler, düzenleyici kurumlar, vergi makamları ve benzerleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir adli ve idari kuruluşun yürürlükteki düzenlemelerine uygun olarak varlıklarınızı ve hesaplarınızı sorgulama, dondurma veya kesinti yapma, gerekli olan her türlü bilgiyi izleme, inceleme, saklama ve/veya ifşa etme hakkına sahiptir.

6. KULLANICI YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1. Kullanıcılar herhangi bir amaç için birden fazla hesap açamazlar. 2. Kullanıcılar başka bir kullanıcının hesabını kullanamaz. 3. Kullanıcılar, Platform veya Hizmetleri, Platforma zarar verebilecek veya Platformun kullanılabilirliğini veya erişilebilirliğini bozacak şekilde veya hayali işlem, sahte fiyat ve işlem iadesi ve benzeri gibi yasa dışı yollarla ödeme dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir yasa dışı fon transferi ve mutabakatı ile bağlantılı olarak kullanılmamalıdır; tüzel kişi kullanıcının banka hesabı aracılığıyla yasa dışı nakit çıkışı faaliyeti için; bir tüzel kişinin banka hesabından bireysel bir hesaba yasa dışı fon transferi için; yürürlükteki yasa ve yönetmelikler uyarınca herhangi bir yasa dışı, hileli veya zararlı amaç veya faaliyetle bağlantılı olarak kullanmamalıdır. 4. Kullanıcıların Hizmetleri herhangi bir şekilde yasadışı faaliyetlerde bulunmak için kullanmaları yasaktır. Kullanıcı, Fasset'in yetkilendirmesi veya izni olmaksızın, bu Platform adına ticari faaliyetlerin hiçbirini veya Platformun herhangi bir şeklini ticari faaliyetlerde bulunmak için bir yer, platform veya ortam olarak kullanamaz. 5. Kullanıcılar tüm yasa ve yönetmeliklere uyacak ve Hizmetlerle ilgili kendi eylemlerinin sorumluluğunu ve yasal sonuçlarını üstlenecektir. Buna ek olarak, Kullanıcılar herhangi bir üçüncü tarafın meşru haklarını ve çıkarlarını ihlal etmeyecektir. Kullanıcının eylemleri sonucunda Fasset zarara uğrarsa, Fasset yasal işlemler veya diğer yollarla Kullanıcıdan zararlarını tazmin etme hakkına sahiptir. 6. Kullanıcının yukarıda belirtilen yükümlülüklerini ihlal etmesi durumunda, Fasset, Kullanıcı tarafından gönderilen içeriği silme, kullanıcının dürüstlük ve yıldız derecelendirmesini iptal etme, bakiyesini dondurma, hesabını ve yasadışı kazançlarını durdurma veya el koyma ve kovuşturma dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere gerekli tüm önlemleri bildirime gerek olmaksızın doğrudan alma hakkına sahiptir.

7. HESAP

1. Kayıt. Hizmetleri kullanmak için adınızı ve e-posta adresinizi vererek, bir şifre belirleyerek ve işbu Sözleşmeyi kabul ederek bir hesap (“Hesap”) açmanız gerekmektedir. Başkası adına işlem yaptığınızı Fasset’e bildirip, Fasset'ten önceden yazılı onay almadığınız sürece, Hizmetleri yalnızca kendi adınıza ve hesabınıza kullanacağınızı ve herhangi bir üçüncü taraf adına kullanmayacağınızı kabul ve taahhüt etmektesiniz. Hesabınız ile gerçekleşen tüm faaliyetlerden tamamen siz sorumlusunuz. Kendi takdirimize bağlı olarak, herhangi bir sebep göstermeden sizin için bir hesap açmayı reddedebilir veya hesabınızı veya hesabınızdaki belli kripto varlıkların alım satımını tamamen veya kısmen askıya alabilir veya iptal edebiliriz 2. Üçüncü Taraf Erişimi 1. Fasset tarafından muhtelif zamanlarda yazılı olarak onaylandığı ölçüde, üçüncü bir tarafa, üçüncü tarafın ürünü veya hizmeti ya da Platform aracılığıyla Hesabınıza erişmesi veya bağlanması için açık izin verirseniz, bu tür bir izin vermenin sizi bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinizden ve/veya sorumluluklarınızdan kurtarmayacağını kabul edersiniz. Hesabınıza erişimi olan herhangi bir üçüncü tarafın tüm eylem veya ihmallerinden tamamen siz sorumlu olacaksınız ve söz konusu üçüncü tarafın işlemleri sizin tarafınızdan yetkilendirilmiş bir işlem olarak kabul edilecektir. Ayrıca, Hesabınıza erişimi olan üçüncü tarafın herhangi bir eylemi veya ihmalinden kaynaklanan veya bunlarla ilgili herhangi bir kayıp veya yükümlülükten Fasset'i sorumlu tutmayacağınızı ve Fasset'in uğradığı zararları tazmin edeceğinizi kabul ve beyan etmektesiniz. 2. Başka bir kişinin sizin erişim bilgileriniz ile Platforma, herhangi bir bilgiye, Hizmete veya Materyale erişmesine veya bunları kullanmasına izin vermeyeceğinizi kabul ve beyan etmektesiniz. 3. Kimlik Doğrulama 3. Platformda yer alan Doğrulama Prosedürleri ve Limitleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere kimlik doğrulama ve suç gelirlerinin aklanması, terörün finansmanı, dolandırıcılık veya diğer mali suçların tespiti amacıyla talep ettiğimiz bilgileri bize sağlamayı kabul etmekte ve bu bilgileri saklamamız için bize yetki vermektesiniz. Hizmetleri kullanmaya başlamanıza ve belirli kripto varlık transferleri de dahil olmak üzere belirli Hizmetlere erişmenize izin verilmeden önce sizleri doğrulama prosedürlerine tabi tutabiliriz. Toplanan bilgilerin bir sonucu olarak makul sebeplerle Hizmetleri kullanmanızı sınırlayabiliriz. 4. Sizden hangi tür bilgilerin talep edilebileceği web sitemizde yayınlanan Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni’nde belirtilmektedir. Bize kişisel bilgilerinizi veya gerekli olabilecek diğer bilgileri sağlarken, tüm bu bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu onaylamakta ve tarafınızca bize sağlanan bilgilerdeki herhangi bir değişiklikten bizi derhal haberdar etmeyi kabul etmektesiniz. Kişisel bilgilerinizi veya tarafınızca bize sağlanan diğer bilgileri Gizlilik Politikamıza uygun şekilde kullanacağız.

8. ÜCRETLER

1. Kullanıcılara sağladığımız Hizmetler için ücret alınabilir. Hizmetlerimizi kullanarak, bu ücretleri ödemeyi kabul etmiş olursunuz. Sunmakta olduğumuz Hizmetler için uyguladığımız ücretlerin listesi web sitemizde bulunmaktadır. 2. Fasset, ücret ve komisyonları kendi takdirine bağlı olarak belirleme ve değiştirme hakkına sahiptir. Ücretsiz Hizmetlerden de ücret almaya başlayabiliriz. Herhangi bir ücret değişikliği önceden duyurulacaktır. 3. Fasset'in hesaplamalarının ve diğer tespit ve kayıtlarının nihai ve sizin için bağlayıcı olduğunu, tarafımızdan bildirildiği şekilde bize ödeme yapmayı kabul edersiniz. 4. Ücretlendirilen herhangi bir hizmeti kabul etmiyorsanız, hizmeti kullanmayı derhal bırakmalısınız. Bu durumda, Hizmetlerimizi kullanmayı bırakmanızdan önce tahakkuk eden tüm ücretlerden sorumluluğunuz devam eder. 5. Aksi belirtilmedikçe veya tarafımızca açıkça kabul edilmedikçe, Kullanıcı yukarıda belirtilen hizmet ücretlerini otomatik olarak ve önceden haber vermeksizin doğrudan Kullanıcı hesabında bulunan varlıklarından tahsil etme hakkına sahip olduğumuzu kabul eder. 6. Tam ve zamanında ödeme yapmamanız/yapamamanız durumunda, Fasset hizmeti kesme, askıya alma veya sonlandırma hakkını saklı tutar.

9. KRİPTO VARLIK HİZMETLERİ

1. Genel Olarak Cüzdanınız, Fasset Platformu üzerinden talimat vererek üçüncü taraflara kripto varlık göndermenizi ve üçüncü taraflardan kripto varlık talep etmenizi, almanızı, kripto varlıkları saklamanızı, satın almanızı, satmanızı ve takas etmenizi sağlar. Platformu kullanarak anlaşmalı bankalarımız üzerinden Türk Lirası göndermek suretiyle platformumuzdaki TL cüzdanınıza fon aktarabilir ve bu fonları kullanarak kripto varlık satın alma hizmetinden yararlanabilirsiniz. Aynı şekilde, kripto varlıklarınızı satmanız durumunda, Platformumuzda bulunan TL cüzdanınıza Türk Lirası aktarılır ve talebiniz halinde bu tutarları anlaşmalı olduğumuz bankalarda bulunan hesabınıza aktarabilirsiniz. 2. Türk Lirası İşlemleri: 1. Kripto Varlık alımı: Türk Lirası için geçerli bir ödeme yöntemini Cüzdanınıza bağlayarak desteklenen kripto varlıkları satın alabilirsiniz. Satın alma işleminizi tamamlamak için seçtiğiniz ödeme yöntem(ler)ini kullanarak para çekmemiz için bize yetki vermektesiniz. Tarafınızca satın alınan kripto varlıkları mümkün olan en kısa sürede size teslim etmeye çalışacak olsak da, işleminizin durumu “tamamlandı” olarak gösterilmeden ve kripto varlıklar cüzdanınıza teslim edilmeden önce seçtiğiniz ödeme yönteminden para çekilebilir. 2. Kripto Varlık satımı: Kripto varlıkları, Türk Lirası karşılığında satabilirsiniz. Bu durumda, cüzdanınızı borçlandırmamıza ve ilgili satış bedelinin ödenmesi için seçtiğiniz ödeme yöntem(ler)inizi alacaklandırmak için talimat göndermemize izin vermektesiniz. 3. Banka hesabınızın Cüzdanınızla İlişkilendirilmesi: Yalnızca Türkiye Cumhuriyeti’nde 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamında lisanslı bir bankadaki hesabınızı Platformdaki cüzdanınızla ilişkilendirebilirsiniz. Kendi adınıza olmayan bir hesaptan para transferi yapmayacağınızı, aksi halde Fasset’in bu ödemeyi kabul etmeyle ilgili hiçbir sorumluluğunun olmadığını kabul etmektesiniz. 4. İşlemin Yerine Getirilmesi: İşbu Sözleşme hükümlerine bağlı olarak tüm kripto varlık işlemlerinizi yerine getirmek için makul çabayı göstereceğiz, ancak bazı durumlarda bunu yapamayabiliriz. Böyle bir durumda, sizi bilgilendireceğiz ve kripto varlık işlemini cari işlem fiyatı üzerinden yeniden denemek için onayınızı isteyeceğiz. 5. Ödeme Yöntemi; Bir ödeme yönteminin kullanılabilirliği, bulunduğunuz yer, bize sağladığınız kimlik bilgileri ve üçüncü taraf ödeme işlemcileri tarafından uygulanan sınırlamalar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bir dizi faktöre bağlıdır. 3. Dönüşüm ve Dönüşüm Ücretleri Herhangi bir Kripto Varlığın bir türden diğerine veya Türk Lirasına dönüştürülmesinin gerekli olduğu durumlarda, ilgili Kripto Varlık, Geçerli Yasaya uygun olarak ve Fasset tarafından belirlenebilecek bir yöntemle ve söz konusu tarihte, varsa cari dönüştürme kuru dikkate alınarak, söz konusu kurla dönüştürülecektir. Bu şekilde belirlenen herhangi bir kur, yöntem ve tarih sizin için bağlayıcı olacaktır. 6. Ayrıca, her Kripto Varlık Dönüşüm İşlemi bir ücrete ('Dönüştürme Ücreti') tabi olabilir. Geçerli Dönüştürme Ücreti, her İşlemden önce Platformda size gösterilecek ve size verdiğimiz her makbuzda belirtilecektir. Dönüşüm Ücretlerimizi istediğimiz zaman revize edebiliriz. Dönüşüm Ücreti ve diğer ilişkili ücretlerin toplamının İşleminizin değerini aşacağını düşündüğümüz durumlarda, tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, sözkonusu İşlemi gerçekleştirebilir veya gerçekleştirmeyebiliriz. 4. Kripto Varlık Fiyatları 7. Kripto varlıkların her bir alım, satım veya takası da söz konusu İşlem için geçerli fiyata tabidir. 'Fiyat', desteklenen belirli bir kripto varlığın TL cinsinden veya başka bir şekilde Platformda belirtilen değeri anlamına gelir. Fiyat ya 'Alış Fiyatı' ya 'Satış Fiyatı' ya da 'Takas Oranı' olarak belirtilir; bunlar sırasıyla kripto varlık satın alabileceğiniz veya satabileceğiniz fiyat ya da kripto varlıkları takas edebileceğiniz oranlardır. 8. Alış Fiyatı’nın herhangi bir zamanda Satış Fiyatı veya Takas Değişim Oranı ile aynı olmayabileceğini ve teklif edilen fiyata bir marj veya 'spread' ekleyebileceğimizi kabul etmektesiniz. Bir İşlemi gerçekleştirirken belirlenen Fiyatı kabul edersiniz. Herhangi bir Fiyatın sabit olmasını garanti etmiyoruz. Kripto varlıkları açık piyasada belirli bir fiyat, oran veya zamanda alabileceğinizi, satabileceğinizi ve/veya takas edebileceğinizi garanti etmiyoruz. 5. Yetkilendirmeler; Geri Almalar; İptaller 9. 'Satın Al', 'Sat' veya 'Takas Et' düğmesine veya Platformdaki herhangi bir eşdeğer düğmeye tıklayarak, Fasset'e İşlem için teklif edilen Alış Fiyatı, Satış Fiyatı veya Takas Oranı üzerinden işlemi başlatma yetkisi vermiş ve işlemle ilgili Dönüşüm Ücretlerini ve Fiyatı kabul etmiş olursunuz. 10. Tamamlanmış veya beklemede olarak belirtilmiş bir İşlemi iptal edemez, geri alamaz veya değiştiremezsiniz. Hesabınızda yeterli bakiye olmaması durumunda işleminizi tamamlamanıza izin verilmez. 6. İşlem Bilgilerinin Doğrulanması İşlemleri sizden aldığımız talimatlara uygun olarak yerine getireceğiz. İlgili talimatları bize göndermeden önce tüm İşlem bilgilerini doğrulamalısınız. Herhangi bir kullanıcının, alıcının, talep sahibinin veya diğer üçüncü tarafın kimliğini garanti etmiyoruz ve sağladığınız bilgilerin doğru ve eksiksiz olmasını sağlamak için hiçbir yükümlülüğümüz veya sorumluluğumuz olmayacaktır. 7. İşlemler, ilgili Blokzincir ağına aktarıldıktan sonra geri alınamaz. 11. Bir İşlemi sizin adınıza başlatmak için ağ ücretleri (“Ağ Ücretleri”) talep edebiliriz. Belirli bir İşlem için tahmini Ağ Ücreti, bir İşlemin sizin tarafınızdan başlatılması sırasında açıklanacaktır. Fasset'in ilgili İşlemin başarıyla tamamlanması için gerekli olduğuna makul olarak inandığı bu tür tahmini Ağ Ücreti yalnızca gösterge amaçlı olacaktır. Uygun gördüğünüz daha düşük miktarda Ağ Ücreti girme hakkına sahipsiniz, ancak böyle bir durumda, ilgili İşlemin Fasset tarafından tamamlanamaması riski olacaktır. Geçerli Ağ Ücreti, ilgili İşlemin ödeme sayfasında blokzincir ağına gönderilmesi tamamlandıktan sonra görüntülenecektir. 12. Fasset Platformunda yer almayan harici bir cüzdandan Platformdaki bir Cüzdana Kripto Varlık gönderildiğinde, İşlemi başlatan kişi, İşlemin başarılı olması için diğer şeylerin yanı sıra Ağ Ücretinin ödenmesini de içerebilecek şekilde İşlemin düzgün bir şekilde gerçekleştirilmesinden sorumludur. Ağ Ücretlerinin ödenmemesi, İşleminizin Fasset'in kontrolü dışında beklemede kalmasına neden olabilir ve İşlemin başlatılmasındaki bir hatanın sonucu olarak ortaya çıkan gecikmelerden veya kayıplardan sorumlu değiliz ve bu tür İşlemlerin düzeltilmesine yardımcı olma yükümlülüğümüz bulunmamaktadır. 13. Bir İşlem, bir blokzincir ağına gönderildikten sonra, İşlemin blokzincir ağı tarafındaki katılımcıların bir kısmı tarafından onayı tamamlanmadan işlem gerçekleşmiş olmayacaktır. Bir İşlem beklemede olduğu sürece tamamlanmış sayılmaz. Beklemede olan İşlemlerle ilişkili kripto varlıklar buna göre belirlenecek ve cüzdanınıza dahil edilmeyecek veya blokzincir ağı tarafından onaylanana kadar İşlem yapmak için kullanılamayacaktır. 14. Yasa, yönetmelik veya yargı veya düzenleyici kurum kararı sebebiyle bekleyen herhangi bir İşlemi iptal edebilir veya işlemeyi reddedebiliriz. 8. Desteklenen Kripto Varlıklar 15. Kripto Varlık Hizmetlerimiz yalnızca Fasset'in desteklediği Kripto Varlıklarla bağlantılı olarak kullanılabilir. Fasset’in desteklediği Kripto Varlıkların dönem dönem değişebileceğini anlar ve kabul edersiniz. 16. Hiçbir koşul altında Cüzdanınızı desteklemediğimiz herhangi bir formdaki Kripto Varlıkları saklamak, göndermek, talep etmek veya almak için kullanmaya çalışmamalısınız (ancak artık desteklemediğimiz Kripto Varlıkları taşımanıza veya satmanıza yardımcı olmak için makul çabayı göstereceğiz). Desteklemediğimiz Kripto Varlıklar için Cüzdanınızı kullanmaya yönelik bir girişimle bağlantılı olarak hiçbir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmiyoruz. 9. Gelişmiş Protokoller 17. Özel olarak duyurulmadıkça veya Fasset tarafından resmi bir açıklama yapılmadıkça, desteklediğimiz bir kripto varlığı tamamlayan veya onunla etkileşime giren meta koinleri, veya diğer türev, geliştirilmiş veya çatallanmış protokolleri, tokenları veya coinleri (topluca 'Gelişmiş Protokoller') desteklemiyoruz. Hesabınızı, bir Gelişmiş Protokolü içeren başka herhangi bir İşlem türünü almaya, talep etmeye, göndermeye, depolamaya veya gerçekleştirmeye çalışmak için kullanmamalısınız. Platform, Gelişmiş Protokol işlemlerini tespit etmek ve/veya güvence altına almak üzere yapılandırılmamıştır. 18. Desteklenmeyen bir Gelişmiş Protokolle ilgili olarak hiçbir sorumluluğumuz olmayacağını kabul ve beyan edersiniz. 10. Kripto Varlık Saklama ve İletim Gecikmeleri 19. Fasset bir İşlemi güvenli bir şekilde onaylayabilmeniz için kripto varlık özel anahtarlarını güvenli bir şekilde saklar. Bu bölümün (Kripto Varlık Saklama ve İletim Gecikmeleri) amacı doğrultusunda, 'çevrimdışı depolama', internete bağlı olmayan cihazlarda (örneğin, USB donanım cüzdanları) depolama anlamına gelir. Talimatlarınıza uygun olarak bir işlemi kolaylaştırmak için güvenlik protokollerimizin bir sonucu olarak, bunun söz konusu İşlemin başlatılmasını veya alacaklandırmayı geciktirebileceğini kabul etmektesiniz. 20. Fasset her zaman cüzdanınızdaki kripto varlıkları sizin için emaneten tutmak üzere bir saklama kurumu gibi hareket edecektir. Şüpheye mahal vermemek için, cüzdanınızdaki tüm kripto varlıkların mülkiyet hakkı, kripto varlıklarınızın cüzdanınızdan aktarılması veya çekilmesi için İşlem usulüne uygun olarak tamamlanana kadar ve tamamlanmadığı sürece her zaman sizde kalacaktır. 21. Üçüncü Taraf Ödemeleri. Herhangi bir üçüncü taraftan (Kripto Varlık Hizmetlerinin diğer kullanıcıları dahil) satın alabileceğiniz, onlara satabileceğiniz veya onlarla takas edebileceğiniz herhangi bir mal veya hizmetin teslimatı, kalitesi, güvenliği, yasallığı veya diğer yönleri üzerinde hiçbir kontrolümüz veya sorumluluğumuz yoktur. İşlem yaptığınız üçüncü bir tarafın İşlemi tamamlayacağından veya bunu yapmaya yetkili olduğundan sorumlu değiliz. Kripto Varlık Hizmetleri kullanılarak aktarılan Kripto Varlık kullanılarak herhangi bir üçüncü taraftan satın alınan, üçüncü tarafa satılan veya takas edilen mal veya hizmetlerle ilgili herhangi bir sorun yaşarsanız veya söz konusu üçüncü tarafla bir anlaşmazlığınız varsa, anlaşmazlığı doğrudan söz konusu üçüncü tarafla çözmelisiniz. 11. Kripto Varlık Protokolleri 22. Fasset Platformunda desteklenen kripto varlıkların işleyişini yöneten temel yazılım protokollerine sahip değiliz veya bunları kontrol etmiyoruz. Genel olarak, temel protokoller 'açık kaynaklıdır' ve herkes bunları kullanabilir, kopyalayabilir, değiştirebilir ve dağıtabilir. 23. Temel protokollerin işleyişi için hiçbir sorumluluk kabul etmiyoruz ve bunların işlevselliğini, güvenliğini veya kullanılabilirliğini garanti edemiyoruz. Cüzdanınızda sakladığınız herhangi bir Kripto Varlığa ilişkin temel yazılım protokollerinin değişebileceğini kabul etmekte ve bu riski üstlenmektesiniz. 24. Temel protokollerin çalışma kurallarının ani değişikliklere ('çatal(lar)') tabi olması muhtemeldir ve bu tür çatallar, cüzdanınızda sakladığınız Kripto Varlıkların değerini, işlevini ve/veya adını önemli ölçüde etkileyebilir. Herhangi bir şekilde bunu yapma yükümlülüğümüz olmamakla birlikte, size çatallanmalarla ilgili bildirimler veya uyarılar sağlayabiliriz ve yaklaşan çatallanmalarla nasıl başa çıkacağınızı düşünmek için bizden alınan bu tür bildirimleri veya uyarıları okumanız gerekir. 25. Yaklaşan çatallanmalardan haberdar olmak ve bunlarla nasıl başa çıkacağınızı düşünmek sizin sorumluluğunuzdadır. Bir çatallanma durumunda, size önceden bildirimde bulunmaksızın söz konusu çatallanma ile ilgili işlemleri geçici olarak askıya almamız gerekebilir. Makul takdirimize bağlı olarak, bir çatallanmanın bir veya iki kolunu desteklemeyi reddedebiliriz. Çatallanmalar tarafından sunulan riskleri kabul edersiniz ve çatallanmış bir protokolün desteklenmeyen bir dalını taşımanıza veya satmanıza yardımcı olmak için hiçbir sorumluluğumuz olmayacağını kabul edersiniz. 26. Cüzdanınızdaki tüm Kripto Varlıkların Fasset tarafından sizin yararınıza tutulan emanet varlıklar olduğunu kabul ve beyan edersiniz. Buna göre: a. Cüzdanınızdaki Kripto Varlıkların mülkiyet hakkı her zaman sizde kalacak ve Fasset’e veya Fasset’e bağlı herhangi bir şirkete devredilmeyecektir. Cüzdanınızdaki kripto varlıkların sahibi olarak, bu varlıkların tüm değer düşüklüğü/kayıp risklerini üstlenirsiniz. Fasset bünyesindeki hiçbir şirket, Cüzdanınızdaki Kripto Varlıkların TL değerindeki dalgalanmalardan sorumlu olmayacaktır; b. Cüzdanınızdaki kripto varlıkları siz kontrol etmektesiniz. Herhangi bir zamanda, kesintiler, kesinti süreleri ve Sözleşmede yer alan hükümlere tabi olarak, kripto varlıklardan herhangi birini sizin veya üçüncü bir tarafın kontrol ettiği farklı bir blokzincir adresine göndererek geri çekebilirsiniz; ve c. Cüzdanınızdaki kripto varlıkları daha güvenli bir şekilde tutmak için Fasset, müşteriler adına tutulan kripto varlıkları tutmak için Fasset Grubunun bir üyesi tarafından kontrol edilen paylaşımlı blokzincir adreslerini kullanabilir.

12. Türk Lirası Fonların Hukuki Durumu Tarafınıza ait bir banka hesabından Fasset’in banka hesabına gönderilen ve Fasset'in müşteri banka hesabında ('Müşteri Banka Hesabı') tutulan ve herhangi bir Kripto Varlık alımında kullanılmayan Türk Lirası fonların hakları size aittir. Fasset, Müşteri fonları ile kendi fonlarını ayrı banka hesaplarında tutmakta ve izlemektedir. Buna göre:

a. Müşteri Banka Hesabında sizin için tutulan ve Platformdaki cüzdanınıza tanımlanan Türk Lirası’nın Platformdaki İşlemlerinizi gerçekleştirmek üzere kullanım hakkı her zaman sizde kalacak ve Fasset Grubu’ndaki herhangi bir şirkete devredilmeyecektir. Müşteri Banka Hesabındaki paranın sahibi olarak, bu paranın tüm değer kaybı riski tarafınıza aittir. Fasset Grubu bünyesindeki hiçbir şirket, Müşteri Banka Hesabındaki paranın değer değişikliklerinden sorumlu olmayacaktır;

b. Herhangi bir zamanda, kesinti, kesinti süreleri ve diğer geçerli kurallara tabi olmak kaydıyla Fasset'e para çekme talebi göndererek Cüzdanınızdaki Türk Lirası fonlarınızı tanımlı banka hesabınıza çekebilirsiniz.

10. SAKLAMA HİZMETİ

1. Yeterli Kripto Varlık ve Türk Lirası Bulunması 1. Talimatlarınızı yerine getirmek ve ödemeleri gerçekleştirmek amacıyla Cüzdan(lar)ınızda her zaman yeterli kripto varlık ve Türk Lirası bulundurmayı kabul edersiniz. 2. Herhangi bir zamanda (borçlandırılan veya borçlandırılması gereken diğer ödemeler dikkate alındığında) ilgili bir Cüzdanda yetersiz kripto varlık ve/veya Türk Lirası olması durumunda, Fasset, mutlak takdir yetkisi dahilinde ve herhangi bir yükümlülüğü olmaksızın talimatlarınızı yerine getirmeyi reddedebilir. 2. İşlemler a. Saklama kuruluşunuz olarak Fasset'e talimatlar vererek kripto varlıkları gönderebilir, alabilir ve saklayabilirsiniz. b. Ayrıca, bu yönde talimatlar vererek Fasset'ten saklama kuruluşu sıfatıyla kripto varlıkları Cüzdanınızdan belirli bir blokzincir adresine aktarmasını talep edebilirsiniz. Bu tür İşlem(ler)i karşılamak için Cüzdanınızda yeterli kripto varlık ve Türk Lirası bulunduğundan emin olmalısınız. c. Fasset, kripto varlıklarınızı bir Cüzdana göndermek veya kripto varlıklarınızı bir Cüzdandan aktarmak için bir ücret talep edebilir. 3. Saklama Hizmetleri için Fasset'e Talimatlar 3. Tarafınızdan veya yetkilendirdiğiniz herhangi bir kişi tarafından verilen veya verildiği iddia edilen talimatların gerçek olduğunu veya yetkili temsilciniz olduğunu iddia eden herhangi bir kişinin aslında o kişi olduğunu varsayarak, tarafımızdan alınan talimatları sorgulamadan kabul etmemize, bunlara güvenmemize ve/veya bunlara göre hareket etmemize izin veriyorsunuz. Bir talimat verildikten sonra iptal edilemeyeceğini ve Fasset tarafından işleme konulması halinde talimatın sizin için bağlayıcı olacağını kabul ve beyan edersiniz. 4. Fasset, herhangi bir neden veya açıklama veya önceden bildirimde bulunmaksızın talimatlarınızı reddetme hakkını her zaman saklı tutar. Bununla birlikte: i. talimatın herhangi bir mevzuat ihlaline neden olabileceğine veya muğlak veya eksik olduğuna inandığımız durumlarda sizin adınıza hareket etmeyi veya talimatlarınızı reddedebilir; ii. sizin veya sizinle bağlantılı olduğuna inandığımız bir kişinin Kara Listeye Alınan Kişi olarak göründüğü durumlarda, herhangi bir talimatı işleme koymayı veya tamamlamayı reddedebilir, size bir ürün veya Hizmet sağlanmasını askıya alabilir, Fasset tarafından tutulan Kripto Varlıkların veya Türk Lirası varlıkların herhangi birinin kullanılmasına veya işlem görmesine izin vermeyi veya kolaylaştırmayı reddedebilir, herhangi bir Kripto Varlığı veya Türk Lirası varlığı size veya başka bir Kara Listeye Alınan sunmayı reddedebilir veya Hizmetleri sonlandırabilir; ve iii. talimatları yerine getirmek için Cüzdanda yeterli kripto varlık veya Türk Lirası olmadığında veya İşlemin geçerli herhangi bir limite uymadığı durumlarda işlemi gerçekleştirmeyi reddedebilir. Fasset’in bu hüküm kapsamındaki haklarını kullanması durumunda, Fasset'in bu hüküm veya herhangi bir mevzuat kapsamında yaptığı herhangi bir işlemle ilgili olarak maruz kaldığı herhangi bir zararı talep üzerine Fasset'e ödemelisiniz. 5. Talimatlarınızı birden fazla İşlemle tamamlayabiliriz ve bize bu İşlemleri tek bir kayıtta toplama ve bu İşlemler için hacim ağırlıklı ortalama fiyatı belirleme konusunda bize yetki vermektesiniz. 4. Risk Faktörleri 6. Bu Bölüm, Saklama Hizmetlerinin kullanımına ilişkin belirli risklerin bir özetini sunmaktadır. Saklama Hizmetlerinin kullanımıyla ilgili başka riskler de vardır. Bölüm 12'de (Riskler ve Sorumluluklar) detaylandırılan risklere ek olarak aşağıdaki genel riskler Saklama Hizmetleri için geçerlidir: 7. Herhangi bir kripto varlığı çekme kabiliyetinizin 3 iş gününden daha fazla geciktiği veya kısıtlandığı durumlar olabilir. Bu gibi durumlarda Fasset, söz konusu gecikme veya kısıtlamayı, zorunlu olmamakla birlikte, mümkün olan en kısa sürede size bildirecektir;

11. İŞLEM LİMİTLERİ, FON KAYNAĞI, KISITLAMALAR

1. İşlem Limitleri: Hizmetlerin herhangi birinin veya tamamının kullanımı, belirli bir dönemde (örneğin günlük) işlem yapabileceğiniz veya transfer edebileceğiniz hacim (Türk Lirası veya kripto varlık olarak belirtilir) sınırına tabidir. Daha fazla ayrıntı için lütfen Platformumuzda ilgili bölüme (Doğrulama Prosedürleri ve Limitler) bakınız. İşlem limitleriniz ödeme yönteminize, tamamladığınız doğrulama adımlarına ve diğer faktörlere bağlı olarak değişebilir. Size önceden haber vermeksizin, gerekli gördüğümüz durumlarda geçerli limitleri değiştirme hakkımızı saklı tutarız. 2. Fonların Kaynağı: Platforma erişen tüm kişiler, suç gelirlerinin aklanması, terör finansmanı, rüşvet, yolsuzluk, vergi kaçakçılığı, dolandırıcılık ile ilgili herhangi bir yasa, alt düzenleme, iç politika veya düzenleyici kuralları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili tüm mali suç düzenlemelerine, kölelik, kitle imha silahlarının yayılması, silah, uyuşturucu, insan veya vahşi yaşam kaçakçılığını önlemeye ilişkin düzenlemelere her zaman uyacak ve bunlarla ilgili olarak doğrudan veya dolaylı olarak bizimle veya bizim aracılığımızla işlem yapmaktan kaçınacaktır. 3. Platforma erişen tüm kişiler (a) TL veya kripto para birimi olsun, bize yatırılan tüm paraların ve varlıkların meşru (ve yasa dışı olmayan) bir kaynaktan geleceğini ve herhangi bir yasa dışı veya kanunsuz faaliyetin geliri olmadığını ve (b) Mali Suç Düzenlemelerine uymamızı sağlamak için gerekli olabilecek tüm eylemleri yapmayı garanti ve taahhüt eder. 4. Sıkılaştırılmış Müşteri Tanı Tedbirleri: Hizmetlerin herhangi biri veya tamamı ile ilgili olarak limitlerinizi yükseltmek isterseniz kendiniz veya işletmeniz hakkında ek bilgiler sunmanızı, belgeler sağlamanızı ve personelimizle görüşmeler yapmanızı isteyebiliriz ('Sıkılaştırılmış Müşteri Tanı Tedbirleri'). Bu tür Sıkılaştırılmış Müşterini Tanı Tedbirleri ile ilgili masrafları ve ücretleri tahsil etme hakkımızı saklı tutuyoruz, ancak böyle bir durumda rızanızı almak amacıyla sizi önceden bilgilendireceğiz. Kendi takdirimize bağlı olarak, limitlerinizi yükseltmeyi reddedebilir veya Sıkılaştırılmış Müşteri Tanı Tedbirlerini uygulamış olsak bile sonraki bir zamanda limitlerinizi düşürebiliriz.

12. RİSK VE SORUMLULUK

1. Kripto Varlıklara İlişkin Riskler 1. Kripto Varlıkların temel niteliğinden ve Hizmetlerin kullanımından kaynaklanan, aşağıdakiler dâhil ancak bunlarla sınırlı olmayan önemli risk ve mali kayıp potansiyelinin mevcut olduğunu ve Fasset’in yalnızca destekleyici bir hizmet sağlama kapasitesiyle hareket ettiğini kabul ve beyan edersiniz: i. Kripto Varlıkların satın alınması, satılması, elde tutulması veya kullanılması potansiyel finansal, uyum, operasyonel ve diğer riskleri taşır; ii. Kripto Varlıkları yönetmek, oluşturmak, ihraç etmek, aktarmak, iptal etmek, kullanmak veya işlem yapmak için kullanılan yazılım, ağlar, protokoller, sistemler ve diğer teknoloji (varsa herhangi bir blokzincir dahil) ('Temel Teknoloji') karmaşık, teknik veya anlaşılması veya değerlendirilmesi zor olabilir; iii. Temel Teknoloji, normal işleyişini alt edecek kadar bilgi işlem gücü kullanan Saldırılar da dahil olmak üzere, güvenlik, bütünlük veya işleyişe yönelik saldırılara karşı savunmasız olabilir; iv. Temel Teknoloji, hatalar, yapılan bir değişiklik, kendisinde yerleşik özellikler veya işlevler kullanılarak yapılan bir değişiklik veya bir Saldırıdan kaynaklanan bir sebeple değişebilir veya beklendiği gibi çalışmayabilir; v. Kripto Varlıklar, çatallanmalar, geri dönüşler, Saldırılar, söz konusu Kripto Varlıkların özelliklerinde, işlevlerinde, karakteristiklerinde, işleyişinde, kullanımında ve diğer özelliklerinde yapılan değişiklikler veya Kripto Varlıkların amaçlandığı şekilde çalışmaması nedeniyle iptal edilebilir, kaybolabilir, iki kere harcanabilir veya değerlerinin tamamını veya çoğunu kaybedebilir; vi. Sistem güncellemeleri, bakım ve yedekleme prosedürleri amacıyla sunucular, depolama ve ağ donanımları, işletim sistemleri, veritabanı yönetim sistemleri ve Fasset'in sahip olduğu bilgisayarlar üzerinde planlı veya başka bir şekilde yapılan periyodik bakımlar sırasında Platforma erişim geçici olarak durabilir; vii. Kripto Varlıklar, etik olmayan eylemler, piyasa manipülasyonu, açıklanamayan fiyat dalgalanmaları, diğer kripto varlıklardaki değer değişiklikleri, göreceli değerinin değişmesi, saldırılar, diğer borsalar veya hizmet sağlayıcılar tarafından kripto varlıklara verilen desteğin askıya alınması veya durdurulması ve Fasset'in kontrolü dışındaki diğer faktörler dahil olmak üzere çeşitli faktörler nedeniyle değer kaybedebilir veya değerlerinin tamamını yitirebilir; viii. Kripto Varlıklardaki İşlemler geri alınamaz ve geri döndürülemez olabilir ve buna bağlı olarak hileli, hatalı veya kazara yapılan İşlemlerden kaynaklanan kayıplar geri alınamayabilir. Kaybolan veya çalınan kripto varlıklar geri alınamayabilir; ix. Kripto Varlıkların değeri, piyasa katılımcılarının Fiat Para Birimi veya kripto varlıklarla takas yapma talep düzeyinden dolayı değişebilir ve bu durum, söz konusu kripto varlığın piyasadan kalıcı olarak ve tamamen yok olmasına sebep olabilir; x. Kripto Varlıklar, yasama veya düzenleme faaliyetleri veya diğer hükümet kararları nedeniyle değer kaybedebilir veya değerinin tamamını yitirebilir, zira bu tür hükümet düzenlemeleri belirsiz ve hızla gelişiyor olabilir 2. Kripto Varlıklar, dijital platformların, dijital varlıkların, blokzincir teknolojisinin ve akıllı sözleşmelerin özellikleri ve riskleri konusunda bilgili ve deneyimli olan nitelikli yatırımcılar içindir. Platformda, bu Sözleşmede ve ilgili dokümanlarda yer alan bilgilerin uygunluğunu, her durumda zaman zaman eklendiği şekliyle ve ek sorgulama, araştırma ve profesyonel tavsiye gerekliliğini kendiniz belirlemelisiniz. Herhangi bir işleme katılma ve Hizmetleri kullanma kararı, gerekli görebileceğiniz bağımsız araştırma ve tavsiyelere dayanmalıdır. Bu Sözleşme, herhangi bir kişinin herhangi bir İşleme katılması veya Hizmetleri kullanması için bir tavsiye olarak değerlendirilmemelidir. 3. Kripto Varlıklar çeşitli türlerde dağıtılmış defter teknolojisine dayanmaktadır. Bu teknolojinin bir kısmı, deneysel teknoloji, yani blockchain üzerine inşa edilmiş açık kaynaklı yazılımlardır. Bu bağımlılıktan kaynaklanan riskler arasında teknolojideki teknik kusurların varlığı, kötü niyetli kişilerin hedef alması, çoğunluk madenciliği, fikir birliğine dayalı veya diğer madencilik saldırıları, fikir birliği protokolü veya algoritmalarındaki değişiklikler, topluluk veya madenci desteğinin azalması, ilgili Kripto Varlıkların değerindeki hızlı dalgalanmalar, rakip ağların, platformların ve Kripto Varlıkların varlığı veya geliştirilmesi, komut dosyası dilindeki kusurlar, geliştiriciler, madenciler ve/veya kullanıcılar arasındaki anlaşmazlıklar ve düzenleyici eylemler yer almaktadır. 4. Yapay zekâ ve/veya kuantum bilişimin ilerlemesi de dahil olmak üzere kriptografik teknolojiler ve tekniklerdeki gelişmeler, Kripto Varlıklar da dahil olmak üzere tüm kriptografi tabanlı sistemler için güvenlik riskleri oluşturmaktadır. Bu teknolojilerin ve tekniklerin kripto varlıklara ve/veya cüzdana uygulanması, kripto varlıkların, cüzdanın veya verilerinizin çalınmasına, kaybolmasına, yok olmasına, değer kaybetmesine veya diğer tehlikelere neden olabilir. 5. Kripto Varlıkların vergi düzenlemeleri ülkelere göre değişiklik gösterebilir. Herhangi bir satın alma, hibe, teslimat, kullanım, hak kazanma, dağıtım, etkinleştirme, elde tutma, değerleme, dönüştürme, satış, takas, itfa, temlik, devir, elden çıkarma sonucunda veya bunlarla bağlantılı olarak herhangi bir Saklama Hizmeti dahil olmak üzere Hizmetleri kullanmanız, şimdi veya gelecekte vergisel sonuçlara sebep olabilir. Fasset, Vergi idaresinden resmi veya gayri resmi sorgular, bildirimler, talepler veya çağrılar alabilir ve sonuç olarak Hizmetler, siz ve ilgili talimatlar ve İşlemler hakkında belirli bilgileri vermemiz gerekebilir. Hizmetlerin kullanımı ve özel durumunuz için geçerli İşlemler ile ilgili Vergisel sonuçlar hakkında bağımsız profesyonel tavsiye almalısınız. 6. Yukarıda belirtilen risklerin niteliğini, potansiyel değerini, uygunluğunu ve yerindeliğini belirlemekten yalnızca siz sorumlu olacaksınız ve Fasset, Kripto Varlıkların uygunluğu ve kripto varlıklar için yatırım stratejileri de dahil olmak üzere kripto varlıkların edinilmesi veya elden çıkarılmasıyla ilgili talepte, tavsiye veya önerilerde bulunmaz. Bu kısa açıklamanın kripto varlıklar ve Hizmetlerin kullanımı ile ilgili tüm riskleri açıklamadığını ve sonuç olarak Hizmetlere kendi sorumluluğunuzda eriştiğinizi ve kullandığınızı kabul etmekte ve anlamaktasınız. Bu nedenle, koşullarınız ve mali kaynaklarınız ışığında söz konusu kullanımın sizin için uygun olup olmadığını dikkatlice değerlendirmelisiniz. Hesabınızda bulunan fonları tamamen kaybedebileceğinizi bilmelisiniz. 7. Şüpheye mahal vermemek için, Platformda yer alan hiçbir şey, herhangi bir kripto varlığın satın alınması veya teklif edilmesi veya başka bir İşlemde bulunulması için bir teklif talebi veya tavsiyesi olarak yorumlanmayacaktır. Yatırım, vergi, yasal, finansal veya diğer tavsiyeler veya herhangi bir kripto Varlığın, ürünün veya hizmetin uygunluğu veya elverişliliği hakkında bir tavsiye veya temsil olarak yorumlanamaz. 8. Bilgileri bağımsız olarak değerlendirmeli ve gerektiğinde kendi danışmanlarınızdan tavsiye almalısınız. Platformda sağlanan bilgiler, bu tür bilgilerinin dağıtımı veya kullanımının yasak olduğu bir ülkede kullanılmak veya bunlara dağıtılmak için tasarlanmamıştır. Bunu kendi inisiyatifiniz ve riskiniz altında yapmaktasınız ve Geçerli Yasalara ve düzenlemelere uymaktan siz sorumlusunuz. 9. Kripto varlıklarla ve Hizmetlerden herhangi birinin kullanımıyla ilişkili finansal riskleri tek başınıza üstlenmeyi kabul edersiniz. Hizmetler karmaşıktır ve yüksek düzeyde risk taşır ve bunlarla başa çıkmak için uygun bilgi ve deneyim düzeyine sahip olmayan kullanıcılar için uygun değildir. Fasset, Hizmetlerin kullanıcılar için uygunluğunu değerlendirme yükümlülüğü altında değildir ve Hizmetlerin uygunluğuna ilişkin olarak Fasset tarafından yapılabilecek herhangi bir yorum veya beyan hiçbir koşulda yatırım, vergi, yasal, finansal veya diğer tavsiyeler olarak değerlendirilmemeli ve bu şekilde güvenilmemelidir. 10. Ayrıca, uğradığınız herhangi bir mali kayıptan Fasset'i sorumlu tutmamayı kabul etmektesiniz. Fasset, Platformdaki İşlemlerin genel güvenliğini sağlamak için ticari olarak makul adımları atacak olsa da, kripto varlıkların çalınması, saldırıya uğraması veya herhangi bir üçüncü taraf hesabına başka bir şekilde tehlikeye atılması durumunda Fasset her türlü yükümlülüğü açıkça reddeder. 11. İşbu Bölümde belirtilen risklerden (kripto varlıklarla ilgili riskler) herhangi biriyle ilgili olarak bize, iştiraklerimize veya hizmet sağlayıcılarımıza ya da bizim veya onların ilgili çalışanlarına, direktörlerine, acentelerine, temsilcilerine karşı bilinen veya bilinmeyen tüm taleplerden geri dönülemez bir şekilde feragat eder ve ibra edersiniz. 2. Yetkili kişilerle ilgili riskler. Hesabınızın ve/veya Cüzdanınızın işletilmesi veya işletilmesine katkıda bulunması için başka bir kişiye yetki vermenin önemli riskleri vardır. Talimatların uygun şekilde yetkilendirilmemiş veya yetkileri dışında hareket eden kişiler tarafından verilmesi ve/veya İşlemlerin gerçekleştirilmesi mümkündür. Böyle bir işlemin tüm risklerini kabul edersiniz ve Fasset'i, Fasset tarafından veya başka bir şekilde alınmış olsun, bu tür talimatlardan ve/veya İşlemlerden kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan tüm yükümlülüklerden geri dönülmez bir şekilde muaf tutarsınız. 3. İnternet veya diğer elektronik ortamların kullanımına ilişkin riskler 12. İnternet veya diğer elektronik ortamlar aracılığıyla iletilen her türlü İletişim, İşlem veya bilgi (herhangi bir belge dahil) risk içerir. Platforma erişerek, aşağıdaki riskleri anladığınızı ve kabul ettiğinizi onaylarsınız: 1. Uygun gördüğümüz kimlik doğrulama teknolojilerini kullanabiliriz. Hiçbir kimlik doğrulama, doğrulama veya bilgisayar güvenliği teknolojisi tamamen güvenli veya emniyetli değildir. Yetkisiz erişim/kullanım, bilgisayar korsanlığı veya kimlik hırsızlığı ile ilgili tüm riskleri üstlenmeyi kabul edersiniz. 2. İnternet veya diğer elektronik ortamlar (elektronik cihazlar, cep telefonları veya diğer el cihazları veya etkileşimli sesli yanıt sistemleri gibi üçüncü taraf telekom hizmet sağlayıcılarının hizmetleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) doğası gereği güvenilmez bir iletişim şeklidir ve bu güvenilmezlik bizim kontrolümüz dışında olabilir. 3. İnternet veya diğer elektronik ortamlar (elektronik cihazlar, cep telefonları veya diğer el cihazları veya interaktif sesli yanıt sistemleri gibi üçüncü taraf telekom hizmet sağlayıcılarının hizmetleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) üzerinden iletilen herhangi bir bilgi (herhangi bir belge dahil) veya yapılan İletişim veya İşlemler, veri hacmi, internet trafiği, piyasa dalgalanması veya yanlış veri iletimi (yanlış fiyat teklifi dahil) nedeniyle kesintiye, iletim kesintisine, gecikmeli iletime veya internetin veya diğer elektronik ortamların kamusal niteliği nedeniyle fiyat veri akışının durmasına tabi olabilir. 4. Bu tür bir güvenilmezliğin sonucu olarak: i. Verilerin iletilmesinde ve talimatların alınmasında zaman gecikmeleri, gecikmeler, arızalar veya veri kaybı veya gizlilik kaybı olabilir; ii. Fasset belirli verilerin güvenilir olduğuna inanabilirken, bu verilerin doğruluğunu veya eksiksizliğini doğrulamamız veya aksini iddia etmemiz için bağımsız bir temel olmayabilir; ve iii. Talimatlar veya İşlemler, talimatların verildiği veya İşlemlerin yönlendirildiği zaman geçerli olan fiyatlardan farklı fiyatlarla gerçekleştirilebilir. 5. Bunun, söz konusu güvenilmezlikten kaynaklanan tüm sonuçların kapsamlı bir listesi olmadığını ve Platformda veya Hizmetlerle bağlantılı olarak sağlanan herhangi bir veriden herhangi bir tavsiye veya onay çıkaramayacağınızı kabul edersiniz. 6. Platformun ve/veya Hizmetlerin kullanımı veya bunlara erişimle bağlantılı olarak kullandığınız herhangi bir ekipmana zararlı olabilecek herhangi bir şeyin (herhangi bir bilgisayar virüsü, kötü amaçlı program veya zararlı bileşen dahil), Platformdan, Hizmetlerden veya Fasset tarafından sağlanan başka bir ürün veya hizmetten kaynaklanıp kaynaklanmadığına bakılmaksızın, söz konusu ekipmanı etkilemesini önlemekten yalnızca siz sorumlusunuz. 4. Pozisyonunuzu etkileyebilecek değişim riski 13. Fiyatlardaki, döviz kurlarındaki, ücretlerdeki, harçlardaki ve diğer faktörlerdeki değişiklikler genel finansal durumunuzu ve/veya belirli kripto varlıkların değerini etkileyebilir. Fasset, talimatlarınız doğrultusunda hareket etme hakkına sahiptir ve talimatlarınızın herhangi bir nedenle yanlış zamanlanmış veya tavsiye edilemez olması veya talimatların kayba neden olması durumunda Fasset'in sizi uyaracağını varsayamazsınız. 14. Herhangi bir talimat vermeden önce, ilgili prosedürleri, şartları ve sonuçları anladığınızdan emin olmalı ve sorumlu olacağınız ücretler ve diğer tutarlar (varsa) hakkında net bir açıklama almalısınız. Bu hususlar konumunuzu etkileyebilir. 5. Sorumluluklardan Kurtulma. Hizmetlerin bir veya daha fazla kullanıcısıyla bir anlaşmazlığınız olması halinde, ne bizim ne bağlı kuruluşlarımızın veya hizmet sağlayıcılarımızın ne de ilgili yöneticilerimizin, acentelerimizin, ortak girişimcilerimizin, çalışanlarımızın ve temsilcilerimizin, bu tür anlaşmazlıklardan kaynaklanan veya bunlarla herhangi bir şekilde bağlantılı olan herhangi bir tür veya nitelikteki iddia, talep ve zararlardan (fiili ve dolaylı, doğrudan veya dolaylı) sorumlu olmayacağını kabul etmektesiniz. 6. Sorumluluğun Sınırlandırılması. Bu Sözleşmenin herhangi bir ihlalinden kaynaklanan veya bununla bağlantılı olarak maruz kalabileceğiniz kayıplar, maliyetler, yükümlülükler veya masraflar için herhangi bir bireysel talep veya bir dizi bağlantılı talep için Fasset'in size karşı toplam yükümlülüğü, hangisi daha düşükse, ilgili talep anında veya ihlalin gerçekleştiği anda Hesabınızdaki Varlıkların birleşik değerinin maksimum toplam değeri ile sınırlı olacaktır. Belirli bir İşlemle ilgili belirli bir talebi değerlendirdiğimiz durumlarda, bu tutar ayrıca ihtilaflı İşlemin satın alma veya satış tutarı (ilgili olduğu şekilde) ile sınırlı olacaktır. 7. Yürürlükteki kanunlar kapsamındaki yükümlülükler hariç tutulamaz. Bu bölümde yer alan sorumluluk sınırlaması Hizmetleri sunarken makul özen ve beceriyi gösterme yükümlülüğümüz de dahil olmak üzere, Yürürlükteki kanun ve düzenlemeler kapsamındaki tüm yükümlülüklerimize tabidir. Bu Sözleşmedeki hiçbir husus, dolandırıcılık veya hileli yanlış beyan, ağır ihmal, kasıtlı suiistimal, bizim veya alt yüklenicilerimizin ihmalinden kaynaklanan ölüm veya kişisel yaralanmalardan kaynaklanan sorumluluğumuzu sınırlamayacaktır. 8. Herhangi Bir Hizmet Garantisinin Olmaması 15. Hizmetler 'olduğu gibi' ve 'mevcut olduğu şekilde' sağlanmaktadır ve Hizmetlerin kullanılabilirliği ile ilgili olarak tarafımızdan herhangi bir taahhütte bulunulmamaktadır. Özellikle, mülkiyet, satılabilirlik, belirli bir amaca uygunluk ve/veya ihlal etmeme konusunda herhangi bir zımni garanti vermemekteyiz. Platforma, Hizmetlerden herhangi birine veya burada yer alan materyallerden herhangi birine erişimin amaçlarınıza uygun, ihlal edici olmayan, sürekli, kesintisiz, zamanında veya hatasız olacağına dair herhangi bir taahhütte bulunmuyoruz. 16. Platformda bulunan geçmiş kripto varlık fiyat verilerinin doğruluğu, sırası, güncelliği veya eksiksizliği hakkında hiçbir beyanda bulunmuyoruz. Banka hesapları, kredi ve banka kartlarını içeren borç ve alacak taleplerinin zamanında işlenmesini sağlamak için makul çabayı göstereceğiz, ancak Fasset, kontrolü dışındaki birçok faktöre bağlı olan işlemlerin tamamlanması için gereken süreye ilişkin hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez. Banka hesapları, kredi kartları ve çek düzenlemeleri ile ilgili elektronik borç ve alacak taleplerinin zamanında işleme alınmasını sağlamak için makul çabayı göstereceğiz, ancak kontrolümüz dışındaki birçok faktöre bağlı olan işlemlerin tamamlanması için gereken süreye ilişkin hiçbir beyan veya garanti vermiyoruz. 17. Şüpheye mahal vermemek için, Platformda iletilen veya saklanan bilgileri izlemek veya yasa dışı eylemleri ortaya çıkarabilecek herhangi bir durumu araştırmak zorunda değiliz. 18. İşbu Sözleşmede belirtilen açık beyanlar dışında, Hizmetleri ve Platformu kullanımınız ve erişiminizle ilgili olarak yazılı veya sözlü başka herhangi bir beyan veya anlayışa güvenmediğinizi kabul ve beyan edersiniz. 9. İhlal için Sorumluluk Yoktur. Doğrudan veya dolaylı olarak kontrolümüz dışındaki anormal ve öngörülemeyen koşullardan kaynaklanan, aksi yöndeki tüm etkilere rağmen sonuçları kaçınılmaz olan gecikmeler, performans yetersizliği veya hizmet kesintisi dahil olmak üzere Sözleşmenin herhangi bir ihlalinden sorumlu olmayacağız veya ihlalin zorunlu yasal veya düzenleyici kuralların veya herhangi bir mahkeme kararının uygulanmasından kaynaklandığı durumlarda sorumlu olmayacağız. 10. Mahsup. Fasset, herhangi bir zamanda ve size bildirimde bulunmaksızın, size borçlu olduğumuz herhangi bir tutarı, bize borçlu olduğunuz veya birden fazla kişinin kullanıcıyı oluşturduğu durumlarda, bu kişilerden herhangi birinin veya daha fazlasının tek başına veya müştereken bize borçlu olduğu herhangi bir tutardan mahsup edebilir (her iki durumda da, yükümlülüğün vadesi dolmuş veya şarta bağlı olup olmadığına bakılmaksızın). 11. Mücbir Sebep Olayı. Mücbir Sebeplerden dolayı Fasset, yükümlülüklerinden herhangi birini yerine getirememekten sorumlu değildir (Platformun, hizmetlerin, Hesabın, Cüzdanın, Cüzdana yatırılan Varlıkların kullanılamamasından da sorumlu olmayacaktır), bu tür bir performansın bir Mücbir Sebep Olayı tarafından engellenmesi, aksatılması veya geciktirilmesi durumunda, bu durumda yükümlülükleri Mücbir Sebep Olayı devam ettiği sürece askıya alınacaktır. 12. Zımni yükümlülüğümüz yoktur. Fasset'in yalnızca bu Sözleşmede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmesi gerekmektedir ve Fasset ile ilgili olarak bu Sözleşmede hiçbir zımni görev veya yükümlülük addedilemez. Özellikle, bizi bu Sözleşmede belirtilenlerden daha kapsamlı sorumlulukları kabul etmeye zorlayacak veya bu Sözleşmede öngörülen veya işimizin normal seyrinde tarafımızdan üstlenilen faaliyetlerden herhangi birini gerçekleştirmemizi engelleyecek veya engelleyecek hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. 13. Sigorta. Fasset, herhangi bir Kripto Varlığı veya Cüzdan(lar)ı sigorta ettirme veya başka herhangi bir kişiden bu tür bir sigorta yaptırmasını talep etme yükümlülüğü altında değildir.

13. PLATFORMUN KULLANILABİLİRLİĞİ VE DOĞRULUĞU

1. Erişim ve Kullanılabilirlik 1. Önemli dalgalanma veya hacim dönemlerinde Hizmetlere erişim azalabilir veya kullanılamaz hale gelebilir. Bu durum, belirli süreler boyunca alım veya satım yapılamamasına ve ayrıca destek yanıt süresinde gecikmelere neden olabilir. 2. Size iyi düzeyde hizmet sunmaya çalışsak da, Platformun veya diğer Hizmetlerin kesintisiz olarak kullanılabileceğini ve herhangi bir emrin gerçekleştirileceğini, kabul edileceğini, kaydedileceğini veya açık kalacağını garanti etmiyoruz. Önemli dalgalanma veya hacim dönemleri de dahil olmak üzere, müşteri desteği yanıt sürelerimizin gecikebileceğini lütfen unutmayın. 3. Platform ve/veya Hizmetler belirli zamanlarda mevcut olmayabilir. Özellikle, Platforma ve/veya Hizmetlere erişemeyeceğiniz kesinti dönemleri olabilir. Ayrıca, aşağıdaki nedenlerle Platformu ve/veya Hizmetleri periyodik olarak kapatabilir ve otomatik işlevleri kesintiye uğratabiliriz: i. Sistem ve Yazılım bakımı; ii. Mevsimsel tatiller; ve iii. Platformun ve/veya Hizmetlerin askıya alınmasını gerektirdiğini düşündüğümüz başka herhangi bir olay. 4. Platforma ve/veya Hizmetlere erişiminizi kesintiye uğratabilecek veya engelleyebilecek başka olaylar da olabilir. 5. Fasset, herhangi bir İşlem gecikmesinden veya müşteri desteğinin kullanılamamasından veya gecikmeli olarak kullanılabilir olmasından kaynaklanan veya bunlardan doğan kayıplardan sorumlu olmayacaktır. 2. Platformun Doğruluğu 6. Platformda doğru ve zamanında bilgi sağlamayı amaçlamamıza rağmen, İçerik dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere Platform her zaman tamamen doğru, eksiksiz veya güncel olmayabilir ve ayrıca teknik yanlışlıklar veya yazım hataları içerebilir. 7. Size mümkün olduğunca eksiksiz ve doğru bilgi sağlamaya devam etmek amacıyla, Geçerli Yasaların izin verdiği ölçüde, politikalarımız, ürünlerimiz ve hizmetlerimizle ilgili bilgiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, bilgiler zaman zaman bildirimde bulunmaksızın değiştirilebilir veya güncellenebilir. Buna göre, tüm bilgilere güvenmeden önce bunları doğrulamalısınız ve Platformda yer alan bilgilere dayalı tüm kararlar tamamen sizin sorumluluğunuzdadır ve bu tür kararlar için hiçbir yükümlülüğümüz olmayacaktır. 8. Üçüncü taraf materyallerine (herhangi bir web sitesi dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere) bağlantılar kolaylık sağlamak amacıyla sunulabilir ancak tarafımızca kontrol edilmemektedir. Platformdan erişilebilen veya bağlantı verilen bu tür üçüncü taraf materyallerinde yer alan bilgi, içerik veya hizmetlerin hiçbir yönünden sorumlu olmadığımızı kabul ve beyan edersiniz. 9. Platformda görüntülenen veya Platform aracılığıyla iletilen üçüncü tarafların yorumlarını, görüşlerini veya beyanlarını onaylamıyor, desteklemiyor, onaylamıyor, teşvik etmiyor, doğrulamıyor veya kabul etmiyoruz. Üçüncü taraflarca Platform yerleştirilen her türlü bilgi veya materyal, söz konusu bilgi veya materyali gönderenlerin görüşlerini yansıtır ve onların sorumluluğundadır ve Fasset'in görüşlerini temsil etmek zorunda değildir. 10. Platformun hiçbir yönü herhangi bir yatırım, vergi, yasal, finansal veya diğer türden tavsiye sağlama amacı taşımaz veya bu şekilde yorumlanmamalıdır. Platformdaki herhangi bir İçeriğin profesyonel tavsiye yerine geçtiğini düşünmemelisiniz. Platformdaki herhangi bir İçeriğe dayanarak İşlem yapmayı seçerseniz, bu karar ve İşlemler ve bunlardan kaynaklanan her türlü sonuç tamamen sizin sorumluluğunuzdadır. Diğer kullanıcılar yatırım tavsiyeleri veya görüşleri sunabilirken, bu tür tavsiyeler veya görüşler, anonim veya tanımlanamayan kişiler arasındaki konuşma alışverişlerinden başka bir şey değildir. Fasset doğrudan, dolaylı, zımni veya herhangi bir şekilde yatırım tavsiyesi vermez. Platformda elde edilen bilgileri yalnızca kendi bağımsız araştırmanız için bir başlangıç noktası olarak kullanmalısınız.

14. GÜVENLİK

1. Güvenlik ve Erişim Politikaları 1. Fasset, Platformun ve Hizmetleri sağlamak için kullanılan diğer sistemlerin güvenliğini korumak için, sektörde yaygın olarak kullanılan güncel anti-virüs, güvenlik ve güvenlik duvarı teknolojisini kullanmak dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere, sektör standartlarına uygun ticari olarak makul çabayı gösterecektir. Fasset'in sistemlerinin ve bilgi varlıklarının gizliliğini, bütünlüğünü ve kullanılabilirliğini olumsuz etkileyecek herhangi bir eylemde bulunmayacağınızı kabul edersiniz. 2. Zararlı Kodun Fasset'in Temel Teknolojisine bulaştığını fark ederseniz, Fasset ve sizin olası olumsuz etkileri azaltmak için birlikte çalışabilmeniz ve Geçerli Yasalar tarafından uygulanabilir veya gerekli olabilecek diğer adımları atabilmeniz için Fasset'i makul olarak mümkün olan en kısa sürede bilgilendireceksiniz. Bu Bölümün amacı doğrultusunda, 'Zararlı Kod', birincil amacı veya etkisi herhangi bir bilgisayar veya telekomünikasyon tesisinin kullanımını bozmak, zarar vermek veya müdahale etmek olan bilgisayar talimatları anlamına gelir; buna herhangi bir otomatik kısıtlama, zaman bombası, tuzak kapısı, virüs, solucan, Truva atı veya bir sistemin çalışmamasına veya özelliklerine uymamasına neden olacak diğer zararlı kod veya araçlar dahildir ancak bunlarla sınırlı değildir. Taraflardan her biri, Fasset'in Temel Teknolojisindeki tüm Zararlı Kodların yayılmasını önlemek, engellemek, durdurmak, bulmak ve ortadan kaldırmak için ticari olarak makul önlemleri alacaktır. 2. Şifre Güvenliği 3. Elektronik cihazınızın veya güvenlik bilgilerinizin kaybolması veya tehlikeye girmesi, Hesabınıza üçüncü taraflarca yetkisiz erişime ve Hesabınızda ve bağlantılı banka hesap(lar)ınız, kredi kart(lar)ınız ve sizin veya üçüncü bir tarafın kontrolündeki diğer blokzincir adres(ler)i dahil olmak üzere ilişkili hesaplarda tutulan Kripto Varlık ve/veya fonların kaybolmasına veya çalınmasına neden olabilir. Güvenlik bilgilerinizi her zaman güvende tutmalısınız. Örneğin, bunları yazmamalı veya başka bir şekilde başkaları tarafından görülebilir hale getirmemelisiniz. 4. Hesabınızda oturum açtığınızda asla uzaktan erişime izin vermemeli veya bilgisayar ekranınızı başka biriyle paylaşmamalısınız. Fasset hiçbir koşulda sizden kimliklerinizi, şifrelerinizi veya 2 faktörlü kimlik doğrulama kodlarınızı istemeyecek veya ekran paylaşımı yapmayacak ya da cihazınıza veya hesabınıza başka bir şekilde erişmeye çalışmayacaktır. Bölüm 7.2. (Üçüncü Taraf Erişimi) uyarınca özel olarak yetkilendirilmedikçe, bilgilerinizi hesabınıza uzaktan erişmek amacıyla herhangi bir üçüncü tarafa vermemelisiniz. Herhangi bir İletişim veya bildirimin gerçekliğine ilişkin herhangi bir şüpheniz varsa, herhangi bir İşlemi veya gerekli eylemleri gözden geçirmek için her zaman Platform üzerinden Hesabınıza giriş yapın. 5. Hesap giriş bilgilerinizin ele geçirilmesi ve/veya bu Bölümde belirtilen gerekliliklere uymamanız veya size gönderebileceğimiz herhangi bir bildirim veya uyarıyı takip etmemeniz veya bunlara göre hareket etmemeniz nedeniyle maruz kalabileceğiniz herhangi bir kayıp için hiçbir sorumluluk kabul etmiyoruz. 3. Kimlik Doğrulama ve Onaylama. Hizmetlere erişmek için bir e-posta kimliği sağlamanız ve bir şifre oluşturmanız gerekmektedir. Fasset, mobil cihazınız aracılığıyla 2 faktörlü kimlik doğrulama kodları (desteklenen bir Zaman Tabanlı Tek Kullanımlık Şifre uygulaması) sunar. Hizmetlere erişilen elektronik cihazlarınızı güvende tutmak ve Hizmetlere erişmek için kullanılan tüm güvenlik bilgilerinin yeterli güvenliğini ve kontrolünü sağlamak sizin sorumluluğunuzdadır. Bu, söz konusu elektronik cihazların kaybolmasını, çalınmasını veya kötüye kullanılmasını önlemek için tüm makul adımları atmayı ve söz konusu elektronik cihazların parola korumalı olmasını sağlamayı içerir. Kişisel elektronik cihazların veya güvenlik bilgilerinin kaybolması veya tehlikeye girmesi, Hesabınıza üçüncü şahıslar tarafından yetkisiz erişime ve Hesabınızda tutulan herhangi bir Varlığın ve/veya fonun kaybolmasına veya çalınmasına ve bağlantılı banka hesap(lar)ı, kredi/banka kart(lar)ı ve sizin veya üçüncü bir şahıs tarafından kontrol edilen diğer blokzincir adres(ler)i de dahil olmak üzere ilişkili hesapların kötüye kullanılmasına neden olabilir. 4. Güvenlik İhlali 6. Hesabınızın veya güvenlik bilgilerinizden herhangi birinin ele geçirildiğinden şüphelenirseniz veya sizi ve/veya Fasset'i etkileyen herhangi bir dolandırıcılık veya dolandırıcılık girişimi veya başka bir güvenlik olayının (siber güvenlik saldırısı dahil) farkına varırsanız (birlikte bir 'Güvenlik İhlali'), şunları yapmalısınız: i. Mümkün olan en kısa sürede https://fasset.com/support adresine e-posta göndererek bizi bilgilendirin; ii. Güvenlik İhlali süresince doğru ve güncel bilgiler sağlamaya devam edin. 5. Bilgisayarınızın ve Cihazlarınızın Güvenliği ve Emniyeti. Fasset, bilgisayarınızı veya diğer ekipmanlarınızı etkileyebilecek herhangi bir bilgisayar virüsünün veya diğer kötü amaçlı kodların veya herhangi bir kimlik avı, sahtekarlık veya diğer saldırıların neden olduğu herhangi bir hasar veya kesintiden sorumlu değildir. Saygın ve kolay erişilebilir bir virüs ve kötü amaçlı yazılım tarama ve önleme yazılımının düzenli olarak kullanılmasını tavsiye ederiz. Ayrıca kısa mesaj hizmeti (SMS) ve e-posta hizmetlerinin sahtecilik ve kimlik avı saldırılarına karşı savunmasız olduğunu bilmeli ve bizden kaynaklandığı iddia edilen mesajları incelerken dikkatli olmalısınız. 6. Temel Teknolojiye İlişkin Kısıtlamalar. Temel Teknolojinin kaynak kodunu veya algoritmalarını tersine mühendislik, kaynak koda dönüştürme, parçalarına ayırma veya başka bir şekilde keşfetmeye çalışmayacak, Temel Teknolojiyi ve herhangi bir parçasını uyarlamayacak, değiştirmeyecek veya başka bir şekilde değiştirmeyecek, Temel Teknolojinin herhangi bir özelliğini devre dışı bırakmayacak, Temel Teknolojiye dayalı türev çalışmalar oluşturmayacak, yedek kopyalar oluşturmayacak, Temel Teknolojiyi veya herhangi bir parçasını kaydetmeyecek veya Temel Teknolojiyi veya herhangi bir parçasını kâr elde etmek dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere ticari olmayan veya ticari amaçlarla kullanmayacaksınız.

15. ASKIYA ALMA, FESİH VE İPTAL

1. Aşağıda belirtilen hallerde * Başlattığınız bir İşlemi tamamlamayı reddedebilir veya engelleyebilir, iptal edebilir veya tersine çevirebiliriz (Hesabınızdan para çekildikten sonra bile), * Hizmetlerin herhangi birine veya tamamına erişiminizi askıya alabilir, kısıtlayabilir veya sonlandırabiliriz ve/veya * Hesabınızı herhangi bir nedenle derhal yürürlüğe girecek şekilde devre dışı bırakabilir veya iptal edebiliriz: i. itibarımızı korumak için bunu yapmamız gerektiğine makul olarak inanıyorsak; ii. makul görüşümüze göre, tabi olduğumuz yürürlükteki yasa, yönetmelik veya herhangi bir mahkeme veya başka bir makam kararına istinaden bunu yapmamız gerekiyorsa; iii. Sözleşmeyi ihlal ettiğinizden makul ölçüde şüpheleniyorsak; iv. 'Yasaklı Kullanım, Yasaklı İşletmeler ve Koşullu Kullanım Politikamızı' ihlal ettiğinizden makul ölçüde şüpheleniyorsak v (i) bir İşlemin hatalı olduğuna veya (ii) Hesabınızın güvenliğine ilişkin endişelerimiz varsa; vi. Hizmetlerin hileli veya yetkisiz bir şekilde kullanıldığından şüpheleniyorsak; vii. suç gelirlerini aklama, terör finansmanı, dolandırıcılık veya diğer mali suçlardan şüpheleniyorsak; viii. Hesabınızın kullanımının devam eden herhangi bir dava, soruşturma veya devlet işlemine tabi olması ve/veya Hesap faaliyetinizle ilişkili olarak yasal veya düzenleyici uyumsuzluk riskinin arttığını düşünüyorsak; ix. sizin durumunuzda tarafımızdan özel olarak yetkilendirilmedikçe birden fazla Hesap açmak veya zaman zaman sunabileceğimiz promosyonları kötüye kullanmak gibi kontrollerimizi atlatabilecek herhangi bir eylemde bulunuyorsanız; x. yanlış, eksik veya yanıltıcı bilgi verdiğinizden veya yanlış veya yanıltıcı bir beyan veya garanti verdiğinizden makul olarak şüpheleniyorsak; xi. ödeme aczine düşmeniz veya iflas etmeniz ya da varlıklarınızdan veya teşebbüslerinizden herhangi birine kayyum ve/veya yönetici, özel yönetici, yediemin veya benzeri bir memur atanmışsa. Ayrıca, İşlemle ilgili bildirim aldığımız sırada Cüzdanınızda İşlemi ve (geçerli olduğu durumlarda) ilgili ücretleri karşılamak için yeterli kripto varlık bulunmaması veya banka kartınızın ya da hesabınıza veya cüzdanınıza bağlı diğer geçerli ödeme yöntemlerinin reddedilmesi durumunda başlattığınız bir işlemi bloke edebilir, iptal edebilir veya tamamlamayı reddedebiliriz. Bir işlemi tamamlamayı reddetmemiz ve/veya Hesabınızı askıya almamız, kısıtlamamız ve/veya Hizmetlerden herhangi birini kullanımınızı sonlandırmamız halinde, (bunu yapmamız yasalara aykırı olmadığı sürece) size eylemlerimiz hakkında ve uygun olduğu hallerde reddetme, askıya alma veya sonlandırma nedenlerimiz hakkında ve uygun olduğu hallerde söz konusu reddetme, askıya alma veya sonlandırmaya yol açan olgusal hataları veya diğer sorunları düzeltme prosedürleri hakkında bildirimde bulunacağız. Bir işlemi tamamlamayı reddetmemiz ve/veya Hesabınızı askıya almamız durumunda, reddetme ve/veya askıya alma nedenleri ortadan kalktığında askıya alma işlemini kaldıracak veya işlemi makul olarak mümkün olan en kısa sürede tamamlayacağız. Ancak, askıya alınan, geri çevrilen veya iptal edilen işlemle aynı fiyattan veya aynı koşullarda bir işlemi eski haline getirmenize izin verme yükümlülüğümüz yoktur. Hizmetlerin herhangi birine veya tamamına erişiminizi askıya alabilir, kısıtlayabilir veya sonlandırabilir ve/veya Hesabınızı herhangi bir neden göstermeksizin devre dışı bırakabilir veya iptal edebiliriz. Hesabınıza erişimin sınırlandırılması, askıya alınması veya kapatılması da dahil olmak üzere belirli eylemleri gerçekleştirme kararımızın, risk yönetimi ve güvenlik protokollerimizin amaçları için gerekli olan gizli kriterlere dayanabileceğini kabul edersiniz. Bu tür risk yönetimi ve güvenlik protokollerinin ayrıntılarını size açıklama yükümlülüğümüz olmadığını kabul edersiniz. 2. Fesih veya Askıya Almanın Sonuçları Hizmetlerin herhangi bir nedenle sona ermesi üzerine, yürürlükteki yasa veya Fasset'in tabi olduğu herhangi bir mahkeme kararı veya başka bir idari/yasal talimatla yasaklanmadıkça, İşlem Hesabınızdan herhangi bir Kripto Varlığı aktarmak amacıyla Hesabınıza otuz (30) gün boyunca erişme yetkiniz bulunmaktadır. Bu süre zarfında Hizmetleri veya Hesabınızı başka herhangi bir amaçla kullanmanıza izin verilmez ve kendi takdirimize bağlı olarak Platformun işlevselliğini sizin için buna göre sınırlayabiliriz. Otuz (30) günlük sürenin ardından, artık Hizmetlere veya Hesabınıza (tarafımızca kapatılacak olan) erişiminiz olmayacaktır. Fesihten sonra Cüzdanınızda kalan herhangi bir Kripto Varlık varsa, Fasset, Fasset'e sağladığınız bilgilere dayanarak kripto varlığı Fasset Platformu dışına ve diğer hesaplarınıza aktarma veya sahipsiz paraları ve Kripto Varlıkları düzenleyen yasalar gibi yürürlükteki yasalara ve düzenlemelere uygun olarak Kripto Varlıklara uygun başka şekilde aksiyon alma hakkına sahip olacaktır. Herhangi bir nedenle hesabınızı askıya alır veya kapatırsak ya da Hizmetleri kullanımınızı tamamen veya kısmen sonlandırırsak, herhangi bir kripto varlığı transfer etmenize veya çekmenize izin vermeden önce bu Sözleşmenin “7.3 Kimlik Doğrulama” bölümünde belirtilen prosedürleri tekrar tamamlamanızı talep etme hakkımızı saklı tutarız. Cüzdanınızdaki tüm bakiyeleri çekerek Hesabınızı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz ve bu iptali bize yazılı olarak bildireceğinizi taahhüt edersiniz. Hesabınızı iptal ettiğiniz için sizden herhangi bir ücret talep edilmeyecektir, ancak borçlu olduğunuz takdirde ödenmemiş tutarları ödemeniz gerekecektir. Hesabınızın iptali sırasında hesabınızdaki bekleyen işlemleri iptal etme veya askıya alma konusunda bize yetki verirsiniz. Hizmetlerin herhangi bir şekilde feshedilmesi, Fasset'in söz konusu fesih tarihinden önce ve bu tarihe kadar tahakkuk etmiş veya doğmuş olan haklarını etkilemeyecektir.

16. HİZMETLERİN DEĞİŞTİRİLMESİ, KESİLMESİ, FESHİ VE DURDURULMASI

Fasset, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, aşağıdaki durumlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, size sağlanan hizmetleri bildirimde bulunmaksızın geçici veya kalıcı olarak durdurma veya feshetme hakkını saklı tutar: 1) Sağladığınız kişisel bilgiler doğru değilse veya kayıt sırasındaki bilgilerle tutarsızsa ve makul bir kanıt sunamadıysanız (lütfen unutmayın, yasalara veya düzenlemelere göre doğru bilgileri sunmanız gerekir); 2) İlgili yasa ve yönetmelikleri veya bu sözleşmeyi ihlal ederseniz; 3) Yasa ve yönetmeliklerin herhangi bir hükmü veya kamu kurumlarının gereklilikleri sebebiyle; 4) Güvenlik nedenleriyle veya diğer gerekli durumlarda.

17. ULUSAL DÜZENLEMELERE UYGUNLUK

Hizmetler aracılığıyla gerçekleştirdiğiniz bir işlem için herhangi bir verginin geçerli olup olmadığını ve ne ölçüde geçerli olduğunu belirlemek ve doğru vergi tutarlarını kesmek, toplamak, raporlamak ve uygun vergi makamlarına havale etmek tamamen sizin sorumluluğunuzdadır. Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti’nin yürürlükte olan ilgili tüm yasalarına uymayı kabul edersiniz. Hizmetlerimizi kullanırken, eylemlerinizin yasal ve uygun bir şekilde olduğunu ve kripto varlıklarınızın kaynaklarının yasadışı faaliyetlerden kaynaklanmadığını kabul edersiniz. İsteğe bağlı olarak veya adli makamlar veya kolluk kuvvetleri ile koordinasyon halinde hesabınıza, Türk Lirası fonlarınıza veya Kripto Varlıklarınıza el koyabilir, kısıtlayabilir veya hesaplarınızı kapatabiliriz.

18. GİZLİLİK POLİTİKASI

Bilgilerinizi nasıl topladığımız, kullandığımız ve paylaştığımız hakkında bilgi için lütfen Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metnimize bakınız.

19. TAZMİNAT

Size karşı sahip olduğumuz ya da olabileceğimiz haklar saklı kalmak kaydıyla, işbu Sözleşme hükümlerinden herhangi birini ihlal etmeniz ve/veya herhangi bir yasa, kural veya yönetmeliği ya da herhangi bir üçüncü tarafın haklarını ihlal etmenizle bağlantılı veya bunlardan kaynaklanan, doğrudan veya dolaylı, tüm avukatlık ücretleri ve herhangi bir düzenleyici makam tarafından uygulanan para cezaları, ücretler veya cezalar da dahil olmak üzere, tüm masraf ve giderler (doğrudan veya dolaylı) dahil, her türlü eylem, iddia, talep, dava, soruşturma, yükümlülük veya karara ve her türlü kayıp, hasar ve maliyete karşı Fasset'i, iştiraklerimizi ve hizmet sağlayıcılarımızı ve ilgili memurlarımızı, direktörlerimizi, ortak girişimcilerimizi, çalışanlarımızı, danışmanlarımızı, acentelerimizi ve temsilcilerimizi tazmin etmeyi ve zararsız tutmayı taahhüt etmektesiniz.

20. UYGULANACAK HUKUK

Sözleşme, Hizmetleri kullanımınız, doğrudan veya dolaylı olarak Sözleşmeden kaynaklanan her türlü talep, karşı talep veya anlaşmazlık, kanunlar ihtilafı ilkelerine bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacak ve bu kanunlara göre yorumlanacaktır.

21. YARGI YETKİSİ VE UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ

Sözleşmeden, İş bu platformun ve sağlanan hizmetlerin kullanımından doğan ve/veya yasal uyarıda yer alan koşul ve hükümlere ilişkin ve/veya bu platform ile bağlantılı olarak çıkabilecek taraflar arasındaki tüm uyuşmazlıklarda yetkili mahkeme-icra dairesi ise İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Daireleri‘dir

22. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

22.1. Geri bildirim: Herhangi bir şikayetiniz, geri bildiriminiz veya sorunuz varsa, lütfen Müşteri Hizmetlerimizle iletişime geçin. Bizimle iletişime geçtiğinizde, lütfen adınızı ve e-posta adresinizi ve sizi tanımlamak için ihtiyaç duyabileceğimiz diğer bilgileri ve geri bildiriminiz, sorularınız veya şikayetleriniz olan işlemi bize bildirin. Platform, Fasset veya Hizmetlerle ilgili olarak e-posta, Site üzerinden yayınlama veya başka bir şekilde sağladığınız her türlü geri bildirim, öneri, fikir veya diğer bilgi veya materyalin ('Geri Bildirim') tüm Fikri Mülkiyet dahil olmak üzere münhasır haklarına sahip olacağız. Gönderdiğiniz tüm Geri Bildirimler gizli değildir ve yalnızca Fasset'in mülkiyetinde olacaktır. Söz konusu Geri Bildirimi, ticari veya başka herhangi bir amaçla, size herhangi bir bildirimde bulunmaksızın veya tazminat ödemeksizin sınırsız bir şekilde kullanma ve yayma hakkına sahip olacağız. Geri Bildirim üzerinde sahip olabileceğiniz her türlü haktan (telif hakları veya manevi haklar dahil) feragat etmektesiniz.

22.2. Çeşitli Hükümler:

Bu Sözleşme, tarafların sözleşmenin konusuyla ilgili tam mutabakatını ortaya koyar ve bununla ilgili önceki tüm anlaşmaların ve iletişimlerin yerine geçer. Fasset'e sağlanan başka herhangi bir belgenin burada belirtilen hüküm ve koşullardan farklı, bunlarla tutarsız veya bunlara ek olan hiçbir hüküm veya koşul Taraflar için bağlayıcı olmayacaktır. Bu şartlarla bağlantılı olarak Fasset'e açıklanan tüm bilgilerin gerçek, doğru ve eksiksiz olduğunu beyan ve garanti etmektesiniz.

22.3. Sözleşme Değişikliği

1. Sözleşmede herhangi bir değişikliği, revize edilmiş Sözleşmeyi veya değişen hükümleri/şartları Platformda yayınlayarak veya size e-posta ile göndererek ve revize edilmiş Sözleşmenin ne zaman yürürlüğe gireceğini belirterek yapabiliriz. Mümkün olduğunca size önceden bildirimde bulunmaya çalışacak olsak da, bunu yapmanın yasal olduğu durumlarda, revize edilen Sözleşmenin derhal yürürlüğe gireceğini belirtebiliriz ve bu tür bir değişikliği kabul etmiyorsanız, Hesabınızı kapatmalı ve Hizmetleri kullanmayı bırakmalısınız. 2. Sözleşmenin en güncel versiyonu Platformda her zaman hazır bulundurulacak ve bu yöndeki yazılı talebiniz üzerine size e-posta yoluyla sağlanacaktır.

22.4. İletişim Bilgileri

Size gönderebileceğimiz tüm bildirimleri veya uyarıları (gerçek veya şüpheli Güvenlik İhlallerine ilişkin bildirimler veya uyarılar dahil) almak için e-posta kimliğinizi/adresinizi ve telefon numaranızı Hesabınızda güncel tutmak sizin sorumluluğunuzdadır. Sizinle nasıl iletişim kuracağımıza ilişkin daha fazla ayrıntı için lütfen Çizelge 3'e (İletişim) bakın.

22.5. İşlem görmeyen hesaplar

Sizin adınıza herhangi bir fon veya kripto varlık tutuyorsak ve sizinle iletişime geçemiyorsak ve birkaç yıl boyunca Hizmetleri kullandığınıza dair bir kayda sahip değilsek, Yürürlükteki Kanun ve ilgili düzenlemeler, söz konusu fonları ve/veya kripto varlıkları sahipsiz mülk olarak belirli kamu kurumlarına bildirmemizi gerektirebilir. Kayıtlarımızda gösterilen adreste sizi bulmaya veya bize verdiğiniz iletişim bilgilerinden size ulaşmaya çalışacağız, ancak bunu yapamazsak, bu tür fonları ve / veya kripto varlıkları sahipsiz mülk olarak belirli kamu kurumlarındaki yetkililere teslim etmemiz gerekebilir. Yürürlükteki Yasaların izin verdiği şekilde, bu tür sahipsiz fonlardan ve/veya kripto varlıklardan bir hareketsizlik ücreti veya diğer idari ücretler kesme hakkımızı saklı tutarız.

22.6. Devir ve Temlik

Bu Sözleşme size özeldir ve haklarınızı, lisanslarınızı, menfaatlerinizi ve/veya yükümlülüklerinizi kısmen veya tamamen başkasına devredemez, yenileyemez, temlik edemez veya başka bir şekilde ele alamazsınız. Haklarımızı, lisanslarımızı, menfaatlerimizi ve/veya yükümlülüklerimizi herhangi bir zamanda ve Fasset'in dahil olduğu bir birleşme, devralma veya diğer kurumsal yeniden yapılanmanın bir parçası dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, bu devir, yenileme veya atamanın aldığınız Hizmetlerin kalitesini önemli ölçüde etkilememesi koşuluyla, sizden başka bir onay almadan devredebilir, yenileyebilir, atayabilir veya başka bir şekilde ele alabiliriz. Yukarıda belirtilenlere tabi olarak, bu Sözleşme Tarafları, haleflerini ve izin verilen devralanları bağlayacak ve onların yararına olacaktır. Fasset'in üçüncü taraf bir kuruluş tarafından satın alınması veya üçüncü taraf bir kuruluşla birleşmesi durumlarının herhangi birinde sizden topladığımız bilgileri ve sizinle olan ilişkimizi (bu Sözleşme dahil) bu tür bir birleşme, satın alma, satış veya diğer kontrol değişikliklerinin bir parçası olarak devretme hakkını saklı tutarız.

22.7. Geçersizlik ve Sözleşmenin Bölünebilirliği

Bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün Geçerli Yasalar/Mevzuat uyarınca geçersiz veya uygulanamaz olduğu tespit edilirse, bu durum bu Sözleşmenin diğer hükümlerinin geçerliliğini etkilemeyecektir. Bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün uygulanamaz olduğu tespit edilirse, uygulanamaz hüküm tarafımızdan asıl amacı uygun şekilde yansıtacak şekilde değiştirilecek (değiştirilen hüküm otomatik olarak sizin için bağlayıcı olacaktır), aksi takdirde uygulanmayan hüküm iptal edilecek ve kalan hükümler uygulanacaktır.

22.8. Feragat

Fasset'in işbu Sözleşmenin herhangi bir hakkını veya hükmünü herhangi bir zamanda uygulamada veya yürürlüğe koymada gecikmesi veya başarısız olması, Fasset tarafından yazılı olarak feragat edilmediği sürece Fasset'in burada veya burada yer alan diğer hükümlerin yerine getirilmesini talep etme hakkını etkilemeyecektir. Fasset'in işbu Sözleşme kapsamındaki her hakkı veya bu bağlamda başka herhangi bir belge, kümülatif olacak ve zaman zaman kullanılabilecektir. Fasset'in bu Sözleşmenin veya bu bağlamda başka herhangi bir belgenin herhangi bir ihlalinden feragat etmesi, bunun önceki veya sonraki herhangi bir ihlalinden feragat ettiği anlamına gelmeyecektir. Fasset tarafından yapılan tek bir feragat, sürekli veya müteakip bir feragat teşkil etmeyecektir. Bu Sözleşme hükümlerinin herhangi bir tarafça uygulanmasının ertelenmesi veya uygulanmaması, ilgili tarafın bu Sözleşmenin ihlalinden veya müteakip herhangi bir ihlalinden kaynaklanan diğer haklarından feragat olarak yorumlanmayacaktır. Bu Sözleşmedeki herhangi bir tarafa verilen veya saklı tutulan hiçbir hak, yetki veya kanun yolu bu taraf için mevcut olan başkaca hiçbir hakkı dışlayamayacak ve ilgili tarafın kullanabileceği bu tür hak, yetki ve kanun yolunun her biri ilaveten kullanılabilecektir.

22.9. Sözleşme ve Bildirim Dili İşbu

Sözleşme çerçevesinde taraflarca yapılacak tüm bildirimler Türkçe olmalıdır. Bu Sözleşmenin veya diğer belgelerin herhangi bir çevirisi yalnızca size kolaylık sağlamak için sağlanabilir ve orijinal (Türkçe) dildeki bilgileri doğru bir şekilde temsil etmeyebilir. Herhangi bir tutarsızlık durumunda, bu Sözleşmenin veya diğer belgelerin Türkçe versiyonu geçerli olacaktır